Conferința de lansare a programului Tineri Lideri pentru Agricultură

Conferința de lansare a programului Tineri Lideri pentru Agricultură

Suntem onorați de invitația de a participa la evenimentul de lansare a programului, “Tineri Lideri pentru Agricultură”, adresat tinerilor viitori lideri în agricultură, organizat de Clubului Fermierilor Romani pentru agricultură performantă.

Programul are ca obiectiv pregătirea copiilor fermierilor pentru a participa activ la mai buna reprezentare profesională a intereselor agriculturii românești în structurile administrației publice din România și de la Bruxelles, asigurarea continuității afacerilor în agricultură, creșterea implicării acestora în proiecte de responsabilitate socială.

Evenimentul s-a desfășurat la București pe 19 noiembrie 2019, la Stejarii Country Club și a reuni tinerii înscriși în prima serie din program (2019/2020), fermieri, responsabili guvernamentali din România și de la Bruxelles care coordonează problemele agriculturii, lideri în domeniul tehnologiilor inovative pentru agricultură, reprezentanți ai altor asociații de fermieri din România, partenerii educaționali ai programului, mass media cu profil agricol și de business.

AgroTransilvania Cluster a fost reprezentat la acest eveniment de către domnul Prof. Dr. Felix ARION, Manager General, invitat ca speaker și moderator în cadrul conferinței.

Programul a fost lansat ca răspuns al Clubului la o problemă majoră cu care agricultura europeană și cea românească se confruntă la nivelul resurselor umane, cu impact asupra activității operaționale și a managementului fermelor: îmbătrânirea populației active, interes și atractivitate scăzută pentru tineri, asigurarea succesiunii afacerii, eficiența pregătirii de specialitate pentru o agricultură inovativă.

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este o asociaţie non-profit și non-guvernamentală a fermierilor din România. Membrii asociaţiei sunt fermieri performanţi care au modele de afaceri bazate pe inovaţie, tehnologie și ghidul de bune practici în agricultură, pentru creșterea competitivităţii și a valorii adăugate create în acest domeniu. Clubul se bazează pe respectarea principiilor de neafiliere politică, transparenţă, management profesionist, orientare către rezultate concrete, cuantificabile.

Obiectivul principal al clubului este să asigure implicarea activă a membrilor săi în procesul de consultare și elaborare a reglementărilor europene și naţionale în domeniul agricol, cu scopul de a crește performanţa fermierilor din România.

Programul Clubului urmărește să asigure rezultate concrete, pe termen lung, pentru creșterea siguranței și a predictibilității afacerilor în agricultură, prin atragerea în ferme de oameni pregătiți, calificați, motivați, angajați stabili și pro-activi.

În cadrul acestei inițiative, 20 de copii de fermieri vor participa anual în perioada octombrie-iulie la un program de pregătire cuprinzând cursuri în domeniul managementului afacerilor, legislativ, fiscal, protocol și diplomație, instituții publice, cu stagii de internship la instituții europene la Bruxelles (CE DG AGRI, Parlamentul European, foruri europene de reprezentare) și București (MADR, APIA, AFIR, ComAgri).

Succesul viitorului afacerilor fermierilor depinde de pregătirea prezentului, atât în plan profesional, pentru a asigura continuarea afacerii, cât și în cel al reprezentării intereselor fermierilor în cadrul instituțiilor europene și naționale responsabile pentru dezvoltarea agriculturii.

Programul “Tineri Lideri pentru Agricultură” urmărește pregătirea generatiei de tineri fermieri pentru:

•         construirea reprezentării: încredere – competență – modele;

•         schimbarea atitudinii: implicare și responsabilitate social;

•         asigurarea continuității și a sustenabilității: succesiune și atragere tineri în agricultură;

•         înnoire: tehnologie și modele de afaceri, agricultură digitală și respectarea mediului.

Activitatea Clubului este organizata pe proiecte, bazate pe nevoile fermierilor, aprobate de Consiliul Director si transpuse in practica de unitatea executiva de management. Proiectele vizeaza domeniile legislativ, fiscal si tehnologie si isi propun sa identifice solutii care sa raspunda in mod real, concret, problemelor cu care se confrunta fermierii.

Evenimentul de lansare a programului, “Tineri Lideri pentru Agricultură” a înregistrat o prezență numeroasă a responsabililor guvernamentali din România și de la Bruxelles care coordonează problemele agriculturii, a liderilor în domeniul tehnologiilor inovative pentru agricultură, a reprezentanților asociațiilor de fermieri din România, a partenerilor educaționali ai programului:

Florian CIOLACU, director executiv Clubul Fermierilor Români

•         Conceptul, obiectivele, acțiunile și impactul așteptat al programului  

Nicușor ȘERBAN, Președinte Clubul Fermierilor Români

Dan HURDUC, Membru în Consiliul Director al Clubului Fermierilor Români

•         Modele pentru o agricultură performantă – responsabilitate asumată pentru o Românie prosperă 

Alexandru DEGIANSKI, membru al Clubului Fermierilor Români

Ciprian Andrei OLTEANU, membru al Clubului Fermierilor Români

•         Tineri antreprenori de succes în agricultură – modele în devenire

Jannes MAES, Președintele Consiliului European al Tinerilor Fermieri (CEJA)

•         Pentru o Europă unită a tinerilor agricultori: invitație pentru fermierii români

Achim IRIMESCU, Ministru plenipotențiar, Reprezentanța Permanentă a României la UE (Bruxelles)

•         Noua Politică Agricolă Comună: promovarea tinerilor fermieri pentru asigurarea sustenabilității agriculturii europene; schimbarea mentalității fermierilor față de noile provocări determinate de schimbările climatice

Cristian NACU, Director IFC (Banca Mondială) pentru România și Moldova

•         Promovarea competitivității și a programelor de dezvoltare a antreprenoriatului în agricultură prin programele IFC / Banca Mondială

Prof. Alexandru MIRONOV, formator pentru tinerele generații și viitorolog

•         Educația și tehnologiile inovative: impactul lor asupra viitorului agriculturii 

•         Agricultura digitală și de precizie: atuuri pentru atragerea tinerilor fermieri capabili să le aplice

Prof. Dr. Felix ARION, USAMV Cluj-Napoca

•         Noi modele de afaceri și tehnologii pentru o agricultură competitivă; formarea viitorilor specialiști; clusterul de Bio-economie Agro-Transilvania Cluster.

Evenimentul s-a încheiat cu un dialog cu fermierii participanți despre rolul tinerilor fermieri în asigurarea sustenabilității hranei pentru omenire: educație, tehnologii avansate, antreprenoriat și implicare socială

Înregistrarea evenimentului este disponibilă accesând următorul link:

Conferința de lansare a programului TINERI LIDERI PENTRU AGRICULTURĂ – Clubul Fermierilor Romani

Publicată de AGRO TV pe Marţi, 19 noiembrie 2019
Atelierului de lucru “Economie” privind elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean din județul Cluj

Atelierului de lucru “Economie” privind elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean din județul Cluj

AgroTransilvania Cluster, dată fiind poziționarea sa importantă în economia județului, a fost invitat șă se implice activ în dezbaterile privind elaborarea priorităților de dezvoltare, din cadrul Atelierului de lucru “Economie” dedicat elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ), organizat în 15 noiembrie 2019, la Centrul pentru Știința Datelor al UBB.

În luna mai 2019, Consiliul Județean Cluj a semnat un contract de asistență tehnică cu Banca Mondială. Scopul acestui parteneriat este de a susține județul Cluj în întocmirea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean. Acest document, care are un caracter director pentru toate planurile urbanistice generale ale localităților urbane și rurale, va stabili modalitățile cele mai eficiente în care teritoriul județului poate fi utilizat pentru a găzdui investiții publice și private orientate către creșterea standardului de viață al clujenilor, a atractivității Clujului pentru investitori, antreprenori și turiști, precum și pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și incluziune socială.

În vederea atingerii acestui scop, cele două instituții au demarat elaborarea mai multor studii de fundamentare, care au implicat un efort apreciabil de colectare și prelucrare de informașii primite din numeroase surse, precum și a unei anchete sociologice în rândul populației județului Cluj, care va fi finalizată până la sfârșitul acestui an.

Următorul pas în elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean constă în organizarea unor ateliere de lucru sectoriale, la care vor fi invitați cei mai relevanți experți din domeniul respectiv, cu scopul de a identifica și prioritiza soluții cât mai cocrete pentru reducerea disfuncționalităților identificate de către echipa de experți a Băncii Mondiale.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Banca Mondială acordă asistență tehnică Județului Cluj pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ). Această întâlnire face parte dintr-o suită de evenimente pe care experții Băncii Mondiale le organizează în luna noiembrie având ca scop identificarea unor soluții concrete pentru reducerea disfuncționalităților rezultate din studiile de fundamentare.

Atelierul de lucru a presupus o sesiune de brainstorming structurat care a vizat următoarele teme:

– Infrastructura de afaceri (parcuri industriale, spații de co-working, hub-uri)

– Forța de muncă

– ITC (informatizare/digitalizare)

– Cercetare, dezvoltare și inovare.

Bioeconomie și eficiență energetică în industria agroalimentară

Bioeconomie și eficiență energetică în industria agroalimentară

AgroTransilvania Cluster în colaborare cu TMT PR și energynomics.ro a organizat miercuri, 6 noiembrie, la Hotel Ramada din Cluj-Napoca, al treilea eveniment din seria ”Bioeconomie și eficiență energetică în industria agroalimentară”.

Campania are scopul de informare și educare a factorilor de decizie din agricultura și industria alimentară din România, din autoritățile publice și din companii – de la start-up-uri și IMM-uri, la întreprinderile cele mai mari. Obiectivul acestei serii de evenimente este de a impulsiona dialogul și colaborarea între factorii de decizie din cele două industrii conexe, pentru o mai bună cunoaștere a modelelor de utilizare a energiei într-un mod mai eficient pentru tranziția către o economie mai competitivă.

Temele de discuție abordate în cadrul acestui eveniment s-au focusat asupra a trei aspecte referitoare la procesele de eficientizare energetică:

I. Producție de energie și resurse primare – Carburanți (motorină); Energie termică (sere, solare, instalații de uscare, procesare etc); Audit, monitorizare, raportare și măsuri de eficiență energetică; Automatizare (IoT) pentru eficiență energetică; Optimizarea achiziției de energie; Rețele inteligente; Soluții în afara rețelei; Energie ECO din deșeuri; Valorificarea surplusului energetic

II. Consum de energie – Condițiile necesare și partenerii optimi pentru accesarea cu succes a diverselor facilități de finanțare a eficienței energetice în agricultură.

III. Finanțare pentru eficiență energetică – Biocarburanți; Biogaz; Deșeuri agricole și animale; Prosuming (eolian, solar, geotermal); Culturi energetice și silvicultură; Independență energetică; Mobilitate electrică; Emisii de CO2; Integrarea energiilor regenerabile

În cadrul acestui evenimet au fost susținute prezentări din partea reprezentanților companiilor din sectorul de bioeconomie și industrie alimentară, respectiv energie:

– Lewis Ward, atașat pentru agricultură în cadrul Ambasadei Franței la București

– Ciprian Pop, Area Sales Manager, ABB România

– Felix Arion, Manager General, Agro Transilvania Cluster

– Claudiu Netea, Product manager ICD, Eaton Electric

– Daniel Sirman, Manager Executiv în cadrul ABB România

– Daniel Bertalan, Sales & Project Manager la Control Point, powered by Valmet

– Răzvan Stinghe, Head oa Automation Department LISSCOM Brașov

– Ilias Papageorgiadis, președinte, Asociația Română de Biomasă și Biogaz – ARBIO

– Horia-Matei Bărdeanu, Director Genesis Biopartner, Specialist Waste-to-Energy fermentație anaerobă

După sesiunea de prezentări, dezbateri și networking din prima parte a zilei partcipanții la eveniment au fost invitați la o vizită aplicată, în teren, la serele Bio Culture (producător de tomate bio, din Cluj, Comuna Căpușu Mare).

Pe baza invitației lansate accesul la eveniment a fost gratuit și deschis tuturor profesioniștilor din economia românească: factori de decizie din agricultura și industria alimentară din România, autoritățile publice și din companii – de la start-up-uri și IMM-uri la întreprinderile cele mai mari, companii de tip ESCO, experți și organizații profesionale, manageri energetici acreditați, mediul academic.

Celelalte evenimente din 2019 în seria “Bioeconomie și eficiență energetică în industria agroalimentară” s-au desfășurat în Brașov – 20 iunie și Timișoara – 3 iulie.

Viitorul pieței de tomate în România

Viitorul pieței de tomate în România

AgroTransilvania Cluster, împreună cu Agenția TMT PR și cu sprijinul membrilor noștri, BIO CLUTURE ROMÂNIA (producători de tomate bio din județul Cluj), au avut plăcerea să organizeze o întâlnire producătorilor de tomate MARȚI, 5 NOIEMBRIE, punctul de plecare al evenimentului fiind o dezbatere pe baza datelor de piață colectate de organizatori în analiza AGROTRENDS, dedicată culturii de tomate din România. De asemenea, în cadrul evenimentului a fost lansat și ghidul Agrotrends – Roșia în economia României 2019.

La eveniment au fost prezenți aproximativ 50 de producători de legume în seră din zona Transilvaniei, iar la baza motivației organizării acesttuia a stat un extras din analiza Agrotrends, care stipulează că “volumul vânzărilor de tomate pe retail în Franța, Germania, Italia și Spania a crescut cu doar 1% din 2006 în 2015, iar valoarea adăugată cu 18% (Prospect for the EU agricultural markets and income 2016-2026). Valoarea producției va înregistra creșteri și în viitor, mai ales datorită valorii adăugate la specialitățile de tomate: cherry, cocktail. Se estimează că per ansamblu consumul proaspăt va scădea, iar la procesate va crește datorită cererii sporite de tomate ca ingrediente pentru alte preparate în stil mediteranean”.

Evenimentul a fost găzduit de Serele Bio Culture, din comuna Căpușu Mare, unde se cultivă varietăți de tomate bio, în mediu controlat (sera de stilcă), pe o suprafata de 8000 mp. Principalele varietăți sunt cherry si cherry prunisoara. 

La eveniment au participat fermieri, furnizori de produse și servicii dedicate culturii mărului, retailer, reprezentanți ai presei de specialitate, reprezentanti din educație și cercetare, reprezentanți ai autorităților naționale și locale.

În deschiderea evenimentului reprezentanții TMT PR au prezentat date extrase din analiza de piață Agrotrends, referitoare la cultura de tomate la nivel național. Ulterior, Alina Nedeluș reprezentant Bio Culture a prezentat evoluția activității pe care o desfășoară la serele Bio Culture de la ferma gazdă. În cadrul evenimentului au luat de asemenea cuvântul domnul Iancu Gheorghe, primarul comunei Căpușu Mare, respectiv domnul Prof. Dr. Felix Arion, manager general AgroTransilvania Cluster. Evenimentul s-a încheiat cu o vizita a participanților în serele Bio Culture și cu o sesiune de business matchmaking.

Partenerii evenimentului:

 • Fmc
 • Syngenta
 • Nufarm
 • Bayer
 • Icl
 • Systec agripack
Carnexpo 2019 – See The Future – Cea mai mare expozitie de carne si preparate din carne din Sud-Estul Europei

Carnexpo 2019 – See The Future – Cea mai mare expozitie de carne si preparate din carne din Sud-Estul Europei

Cea de-a 5-a editie a CARNEXPO reprezintă o sursa mare de inspiratie si un centru de inovare pentru industria alimentara din Europa de Sud-Est. În aceeași perioadă cu INDAGRA 2019, în cadrul Centrului Expozițional Romexpo se desfășoară INDAGRA FOOD & CARNEXPO 2019 – Targ international pentru industria alimentara, EXPO DRINK 2019 – Târg de vinuri, bere și alte băuturi alcoolice și non – alcoolice, dar și PACK SHOW 2019 – Expoziție pentru industria ambalajelor. La CARNEXPO vizitatorii au posibilitatea de a explora noi piete si de a intalni factorii de decizie, ofera sansa de a obtine o imagine de ansamblu asupra industriei cărnii din Europa de Sud-Est. Aici se reunesc toate segmentele de productie a carnii intr-o singura expozitie:

 • animale vii
 • sacrificare şi tăiere
 • procesare
 • peşte
 • ingrediente
 • tehnologie
 • distribuţie
 • retail

.

In cadrul expoziției vor fi prezentate produse din toate ramurile industriei carnii de la animale la procesarea tehnologiei:

– mai mult de  15 000 mp de spatiu expozitional  

– peste 745 de expozanti

– peste 60 000 de vizitatori si 50 de delegatii din peste 30 de tari

– 10 sectoare expozitionale.

AgroTransilvania Cluster a fost reprezentat la acest eveniment de Carmangeria Moldovan prezenti în cadrul expoziției cu un stand generos si demonstrații de măcelărie – se tranșează, gătește și degustă pistolet cu flanc (coaste, bavetă mare, bavetă mică, piept cu os), tbone, antricot cu os, mușchiuleț, tomahawk, cowboy steak, pulpă (nucă, capac, fricandou, chiulotă, rasol alb, rasol cu os) care vor preceda lansarea Breslei Măcelarilor din România.

CARNEXPO SI INDAGRA FOOD s-au unit intr-o expozitie de produse alimentare mai mare si de acum completa, devenind cea mai mare expozitie de produse alimentare din Europa de Sud-Est. Toate companiile lider din Europa de Sud-Est vin la CARNEXPO pentru a-si prezenta produsele si serviciile intre 30 Octombrie si 3 Noiembrie 2019 la Centrul Expozitional Romexpo din Bucuresti

În cadrul evenimentului „SEE THE FUTURE” vor fi prezentate cele mai recente tendinte de piata și se vor derula dezbateri despre ultimele evolutii din industria carnii in cadrul unui program de conferinte. Participă la conferințe și ramai conectat la cele mai recente inovatii si obtine informatii despre noile produse care apar in fiecare zi in beneficiul consumatorilor

CARNEXPO a fost un succes de la prima editie si a primit un feedback pozitiv din partea tuturor producatorilor de carne si produse din carne – carne de porc, carne de vita, pui, carne de oaie si peste – precum si furnizorii de masini si echipamente, adunati la acest eveniment important.

PARTENERI EVENIMENT: AGROTRANSILVANIA CLUSTER, KARPATEN MEAT, AVASTAR, BARONCINI, CRAINIC, EURATO, MEAT SYSTEMS, VAN HEES, ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC.

PARTENERI EDUCAȚIE: COLEGIUL TEHNIC RALUCA RIPAN, USAMV