AgroTransilvania Cluster devine membru al Uniunii Patronatelor din România – BUSINESS ROMANIA

AgroTransilvania Cluster devine membru al Uniunii Patronatelor din România – BUSINESS ROMANIA

AgroTransilvania Cluster a devenit membru al Uniunii Patronatelor din România – BUSINESS ROMANIA.

Uniunea Patronatelor din România BUSINESS ROMANIA este reprezentativă la nivelul economiei naționale și partener de dialog social. Are ca misiune reprezentarea interesului legitim al membrilor. Prioritatea confederației o reprezintă creșterea competitivității membrilor la nivel național și european, susținând companiile românești pentru rezolvarea problemelor care influențează cel mai mult performanșa lor. Confederația este partener social recunoscut și repezentativ și dialoghează în numele operatorilor economici români, de toate dimensiunile, care fac parte din structurile organizațiilor membre.

La momentul obținerii reprezentativității, Uniunea Patronatelor din Romania însuma peste 298.000 de angajați din 5.500 de companii, reprezentând peste 8% din totalul numărului de angajați la nivel național, cu excepția angajaților din sectorul bugetar. La începutul anului 2020 numărul membrilor a crescut în mod semnificativ prin adeziunea unor importante organizații din alte sectoare economice, depășind 10% din numărul angajaților ăn economia națională.

Uniunea Patronatelor din Romania BUSINESS ROMANIA asigură reprezentarea membrilor:

 – La nivel national – Reprezentarea membrilor în raport cu decidentului public: Parlamentul României, Guvernul României, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară – ANSVSA, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului – ANPC, Consiliul de Export al României, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social;

 – La nivel european – Reprezentarea membrilor în relația cu delegația europarlamentarilor români și din alte state membre, Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, Directoratele Generale, Federatia europeană a agricultorilor și cooperativelor agricole;  – La nivel internațional – Reprezentarea membrilor în relația cu Departamentul de Stat pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii, ambasadele si birourile economice ale acestora – BPCE

Educație și formare competitivă pe piața muncii -EduForm

Educație și formare competitivă pe piața muncii -EduForm

Educație și formare competitivă pe piața muncii (EduForm) este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman implementat de către USAMV Cluj-Napoca și care urmărește creșterea și diversificarea atractivității ofertei educaționale și a relevanței acesteia pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea și diversificarea atractivității ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, precum și a relevanței acesteia pe piața muncii.

Fiecare curs derulat în cadrul proiectului este structurat pe două componente – teoretică (titular de curs) și practică (tutore de practică). Cursurile au fost derulate de cadre didactice de la USAMV iar pentru componenta practică s-a solicitat sprijinul celor mai importanți actori economici în respectivul domeniu de pe piață.

AgroTransilvania Cluster a fost propus ca partener de practică în domeniul Antreprenoriatului, iar colega noastră Diana Chifor, Manager Internaționalizare a fost propusă ca Tutore de practică pentru persoanele înscrise în proiect, cu scopul de a asigura instruirea, supervizarea, monitorizarea și evaluarea cursanțior la partenerii de practică. În cadrul componentei practice au fost invitați atât antreprenori dintre membri clusterului  (Maria Codrea – Ferma Codrea și Cristian Florean-Centric IT) care le-au transmis cursanților, experiențele lor antreprenoriale, cât și Managerul AgroTransilvania Cluster, domnul profesor Felix Arion care a transmis informații despre antreprenoriat direct din cluster. De asemenea, celor înscriși în cadrul acestui proiect le-au fost prezentate potențiale surse de finanțare, furnizate prin intermediul firmei de consultanță Hygia Consult, existând o implicare reală de a transmite informații direct din companiile din cluster.

Derularea componentei teoretice a cursurilor transversale s-a focalizat pe utilizarea de tehnici interactive. Astfel, în cadrul celor 6 cursuri (Educație antreprenorială, Educație urbană, Ecologie rurală, SEO – Competențe digitale, Tehnici de comunicare și negociere în afaceri, Etnografie și folclor) au fost utilizate metode didactice actuale, interactive, adaptate educației adulților, predominant de tip formativ: problem solving, descoperirea, studiul de caz, activitatea individuală și în grup. Componenta aplicativă a fost structurată pe următoarele paliere: organizarea unor întâlniri de lucru între Solicitant și colaboratori, organizarea vizitelor de studiu/stagiilor de practică, organizarea de workshop-uri cu aplicație practică (sesiuni de întrebări și răspunsuri, exerciții, rezolvare de probleme, simulări, task achievement, stabilirea temei și a sarcinii de lucru, realizarea produsului, expunerea produsului, utilizarea instrumentului firmă de exercițiu/întreprindere simulată ca metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, livrarea de know-how și exemple de bună practică dinspre colaboratori către cursanți.

Prin oferta educațională optimizată, proiectul vizează patru sectoare economice cu potențial competitiv – bioeconomie; procesarea alimentelor și a băuturilor; tehnologia informațiilor și comunicațiilor; energie și management de mediu. În același sens, demersul propus prin proiect urmăreste corelarea ofertei educaționale cu domenii de specializare inteligentă: bioeconomie; tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice; sănătate.

Scopul proiectului este de a genera un efect pozitiv pe termen lung datorită îmbunătățirilor pe care le va aduce ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, prin creșterea gradului de aplicabilitate, datorită stabilirii de contacte, pe baza unor protocoale de colaborare, între viitorii angajați și agenții socio-economici ca potențiali angajatori, precum și datorită creșterii gradului de angajabilitate în rândul absolvenților de învățământ terțiar, ca urmare a dobândirii competențelor cerute de piața muncii.

Proiectul vizează patru sectoare economice cu potențial competitiv:

● bioeconomie;

● procesarea alimentelor și a băuturilor;

● tehnologia informațiilor și comunicațiilor;

● energie și management de mediu.