Agenția de Dezvoltare Nord-Vest

Fotografia postată de ADR Nord-Vest.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest este o organizaţie regională înfiinţată ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale, obiectivele principale fiind diminuarea disparităților regionale,  dezvoltarea economică și socială a regiunii precum și facilitarea cooperării la nivel regional, național și european.

Agenția își asumă în Nordul Transilvaniei rolul de coordonare a procesul de planificare strategică la nivel regional prin inițierea de proiecte strategice, prin elaborarea de documente de programare care să reflecte prioritățile și problemele specific ale regiunii prin încurajarea și multiplicarea initiativelor cu impact asupra dezvoltării sociale și economice a zonei și prin susținerea clusterelor în diferite domenii de interes. În privința implementării programelor regionale și operaționale, în perioada 1999-2009 ADR Nord-Vest a avut rolul de autoritate de implementare a fondurilor de pre-aderare în cadrul Programelor Phare CES și de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, fiindu-i delegate de asemenea atribuţii care au vizat implementarea Axelor Prioritare 1 și 3 din cadrul Programului Operațional pentru Creșterea Competitivității Economice. ADR Nord-Vest are calitatea de Organism Intermediar și pentru implementarea POR 2014 – 2020.

Serviciile oferite de ADR Nord-Vest managementului si membrilor clusterului:

  • Servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor și facilitarea transferului tehnologic;
  • Identificarea surselor de finanțare disponibile pentru sprijinirea dezvoltării clusterului și a membrilor acestuia;
  • Sprijinirea participării în programele CDI prin facilitarea contactelor în vederea constituirii de parteneriate internationale;
  • Suport oferit echipei de management a clusterului pentru etichetare ESCA și acces la instruiri specifice
  • Facilitarea proiectelor de investiţii – analize economice şi sociale, planificare regională

În perioada 2016-2020, ADR Nord-Vest implementează proiectul trans-național SME Organics – Cresterea competitivitatii firmelor din sectorul ecologic (https://www.interregeurope.eu/smeorganics), în cadrul căruia clusterul AgroTransilvania beneficiază de promovare și schimb de bune practici la nivel european pentru stimularea agriculturii ecologice: http://agrocluster.ro/agrotransilvania-cluster-model-de-bune-practici-in-cadrul-proiectului-sme-organics-la-pamplona-spania/

Date de contact:

E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Web: www.nord-vest.ro

Facebook: @AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest

Twitter: @ADRNV

Telefon: 0264-431550