Clusterele din sectorul agroalimentar din România și-au reunit capacitățile în cadrul unei rețele naționale de clustere

Clusterele din sectorul agroalimentar din România și-au reunit capacitățile în cadrul unei rețele naționale de clustere

Clusterele din sectorul agroalimentar din România și-au reunit capacitățile în cadrul unei rețele naționale de clustere în acest domeniu în vederea susținerii dezvoltării sectorului agroalimentar la nivel local şi regional, colaborării cu alte organizaţii, clustere cros-sectoriale din ţară şi străinătate, autorităţi publice locale, regionale, naționale şi instituţii, dezvoltarii de relaţii economice naţionale şi internaţionale  și dezvoltării pieței naționale.

Dezvoltarea sectorul agroalimentar național presupune utilizarea eficientă a resurselor și oportunităților existente. În consecință, este de dorit dezvoltarea unor structuri integratore, din diverse domenii, sub forma clusterelor care să ofere membrilor săi posibilitatea de a sesiza fenomenele socio-economice în sine și de a percepe impactul pe care dezvoltarea antreprenoriatului îl are asupra societății în general. Astfel, gradul în care antreprenoriatul se va putea dezvolta constituie o rezultantă a unui complex de factori pe care membrii clusterului vor reuși să le folosească în favoarea lor, prin utilizarea în comun a informațiilor, resurselor și facilităților de care dispun, prin intercorelarea cerințelor consumatorilor cu oferta mediului economic.

În acest sens a fost înființată Rețeaua Națională de Clustere din Sectorul Agroalimentar, având următoarele obiective:

I. Cooperare

 • susținerea dezvoltării sectorului agroalimentar la nivel local şi regional;
 • dezvoltarea unei politici de clusterizare coerentă;
 • participarea comună la proiecte naţionale şi internaţionale;
 • identificarea și monitorizarea programelor de finanţare specifice, sprijin în elaborarea proiectelor de finanţare;
 • colaborare cu alte organizaţii, clustere cros-sectoriale din ţară şi străinătate, colaborare cu autorităţile publice locale, regionale, naționale şi instituţii;
 • elaborarea de propuneri legislative; conştientizarea legislaţiei în vigoare în rândul membrilor;
 • atragerea de fonduri destinate managementului rețelei.

II. Cercetare şi inovare

 • promovarea noilor tehnologii in vederea implementarii acestora in procesele de productie, a metodelor de eficientizare a productiei, a consumului energetic, a consumului specific;
 • promovarea metodelor care sa duca la cresterea valorii adaugate a produselor realizate de firmele acestei retele;
 • crearea unei baze de date care sa faciliteze accesul la rezultatele cercetării-dezvoltării;
 • asigurarea, pe bază de comandă, de activităţi de consultanţă şi testare-încercare a produselor;
 • participarea şi/sau iniţierea de proiecte de dezvoltare și inovare şi sprijinirea inventatorilor, colaborare pe plan profesional cu instituţii, organizaţii de inovare-cercetare.

III. Resurse umane

 • crearea unor sisteme de instruire si cointeresare specifice pentru asigurarea de personal specializat la toate nivelurile, in vederea stabilizarii fortei de munca, atat pentru cei angajati deja, cat si pentru cei ce urmeaza sa se angajeze;
 • facilitarea conexiunii dintre producatorii industriali de profil si tinerii designeri prin diverse stagii de practica;
 • crearea premizelor pentru asigurarea conditiilor de lucru, de transport, diverse alte facilitati pentru personalul lucrativ din  firmele membre ale clusterelor care fac parte din consortiu, chiar si prin colaborarea cu Autoritatile locale administrative.

IV. Piață

 • dezvoltarea de relaţii economice naţionale şi internaţionale;
 • participare comună la expoziţii, târguri şi conferinţe de profil naţionale şi internaţionale, orientarea către piețe;
 • dezvoltarea pieței naționale;
 • includerea în lanțul de valoare a verigilor cu valoare adăugată mare.

V. Realizarea unei rețele electronice de comunicare

Desfășurarea fluxului de informatii, a schimbului de experiență și promovare a celor 6 clustere se va realiza prin intermediul unei rețele electronice de comunicare care să asigure:

 • informarea în timp real;
 • prezentare oficială a proiectelor în curs de realizare;
 • optimizarea timpului de lucru pe proiect al experților;
 • interacțiune promptă între specialiștii coordonatori de proiecte (chat, forum, bibliotecă de documente);
 • creearea grupurilor de lucru pe proiecte;
 • schimbul de documente și accesul experților la informație în timp real – elimină timpul pierdut prin corespondență clasică;
 • informarea rapidă a grupurilor de lucru asupra comunicărilor de interes general;
 • prezentarea cererilor și ofertelor;
 • prezentarea evenimentelor de interes general;
 • asigurarea unei colaborări eficiente între cercetare și mediul de afaceri.

Clusterele partenere în Rețeaua Națională a Clusterelor din Sectorul Agroalimentar care au convenit să colaboreze și să se asocieze în vederea atingerii obiectivelor stabilite sunt:

 • Asociaţia „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca (AgroTransilvania Cluster) – reprezentată de Felix Arion, Manager general
  • Agro Food Covasna – reprezentat de Silviu Manole, Președinte
  • Polul de competitivitate IND-AGRO-POL – reprezentat de Cornelia Muraru Ionel, Președintele Asociației IND-AGRO-POL care asigura managementul clusterului
  • INDAGRO Vest – reprezentat de Mirco Maschio, Președinte
  • INOMAR Cluster – reprezentat de Stănică Enache, Președinte
  • AGROPRO Oltenia Cluster, reprezentat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin doamna Marilena Bogheanu, Director General.
  • BioNEst Cluster, reprezentat de Sebastian Brumă, Vicepreședinte.

Președintele rețelei este domnul profesor Felix Arion, Manager general AgroTransilvania Cluster, iar  coordonarea acesteia va fi asigurată de un Comitet de Coordonare format din câte un reprezentant al fiecărui cluster, astfel:

•   Felix Arion, Manager general AgroTransilvania Cluster;

•  Silviu Manole, Președinte Clusterul Regional Inovativ AgroFood; 

•   Cornelia Muraru Ionel, Președinte Asociatia IND-AGRO-POL;

•   Mirco Maschio, Președinte INDAGRO Vest;

•   Stănica Enache, Președinte INOMAR Cluster;

•   Marilena Bogheanu, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, AGROPRO Oltenia Cluster.

• BioNEst Cluster, reprezentat de Sebastian Brumă, Vicepreședinte.

Misiune economică în Karlsruhe, Germania la inițiativa CSB-System, companie care oferă soluții IT specializate în industria procesării de produse alimentare

Misiune economică în Karlsruhe, Germania la inițiativa CSB-System, companie care oferă soluții IT specializate în industria procesării de produse alimentare

În perioada 10-13 februarie 2020, la inițiativa companiei CBS – SYSTEM AG, AgroTransilvania Cluster a organizat o misiune economică pentru toți membri interesați. Obiectivul acestei misiuni a fost acela de a vizita companii din industria alimentară și de a observa modul in care acestea și-au automatizat operațiunile prin integrarea în procesele de fabricație și nu numai a unor aplicații software specializate.

CSB-System AG este o companie care oferă soluții IT specializate în industria procesării de produse alimentare, băuturi, produse chimice, produse farmaceutice, produse cosmetice și comerț. În calitate de furnizor unic de software, hardware, servicii și consultanță de afaceri, optimizează procesele de afaceri ale clienților și creează avantaje competitive semnificative cu soluții la cheie.

CSB-System gestionează toate zonele lanțului valoric din industriile țintă – pe verticală și pe orizontală; adică de la producția primară la consumatori și de la utilaje la procesul de control. Astfel, toate procesele de business pot fi complet reproduse în versiunea standard. Având în vedere structura modulară a soluției la cheie, clienții companiei pot introduce în mod flexibil noi funcționalități în modul în care doresc. Mai mult, CSB-System poate fi actualizat într-un mod rapid și sigur, iar inovațiile tehnice sau cerințele legale pot fi încorporate cu ușurință. Sistemul CSB poate fi folosit ca Enterprise Resource Planning (sistem de planificare a resurselor intreprinderii) complet.

La misiunea economică a participat o delegație formată din membrii AgroTransilvania Cluster:

Agro Cosm Fan – Cosmin Moldovan;

Cosm Fan Carmangerie – Daniel Todașcă și Varo Mihai;

Oprea AviCom – Oprea Emanuel și Oprea Aurel;

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR) – Emil Gall.

Laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, dezvoltate in cadrul Programului Operational Competitivitate

Laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, dezvoltate in cadrul Programului Operational Competitivitate

În cadrul Programului Operational Competitivitate, 2014-2020, AgroTransilvania Cluster – Cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei, conturează ca obiectiv general al proiectului, cresterea capacitatii de CDI in domeniul bioeconomiei si consolidarea imaginii pe plan national si international a AgroTransilvania Cluster, ca si cluster inovativ de specializare inteligenta, prin crearea „Centrului de Cercetari Avansate pentru Produse si Procese Alimentare Inovative”.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

1. Crearea si dotarea a 7 laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, pana in anul 2020;

2.Dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare in cadrul clusterului prin detasarea de personal cu inalta calificare pe perioada derularii proiectului;

3.Asigurarea unei exploatari eficiente a clusterului, prin crearea unei structuri operationale, formata din angajati proprii ai clusterului, responsabili cu implementarea strategiei de dezvoltare.

4.Dezvoltarea vizibilitatii clusterului prin organizarea si participarea la evenimente in scopul proiectului, precum si dezvoltarea unor servicii de consultanta specializate si personalizate pentru membrii.

Astfel, Agrotransilvania Cluster pune la dispozitia tuturor celor interesați servicii in cadrul laboratoarelor implementate:

LABORATOR DE ANALIZĂ GENOMICĂ -USAMV CLUJ-NAPOCA, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca

Coordonator departament: Acad. Prof. Dr. Doru C. Pamfil

Persoana de contact și informații comenzi: Dr. ing. Orsolya Borsai; e-mail: orsolya.borsai@usamvcluj.ro

Oferte de analize sau colaborare:

 • Ameliorarea unor caractere a plantelor pe baza selecției MAS
 • Certificarea autenticității unor soiuri, hibrizi, etc.
 • Studiul variabilității unor caractere
 • Amprenta genetică pentru omologarea unor noi genotipuri (protecție intelectuală)
 • Testarea materialului vegetal multiplicat in vitro
 • Identificarea prezenței unor genotipuri de plante în produse vegetale

LABORATORUL DE CONTROLUL CALITĂȚII CĂRNII ȘI PREPARATELOR DIN CARNE, str. Criseni FN, 407039, Dezmir, jud. Cluj

Coordonator departament: Șef lucrări dr. ing. David Adriana – Paula

Persoana de contact și informații comenzi: David Adriana – Paula; e-mail: adriana.david@usamvcluj.ro

Principalii parametri compoziționali ai cărnii și preparatelor din carne care se pot determina sunt:

 • grăsimea,
 • proteina,
 • umiditatea,
 • colagenul,
 • conținutul de sare din carne şi preparate din carne,
 • aciditatea,
 • pH-ul,
 • conţinutul de azot liber,
 • azotații și azotiții din preparatele din carne.

LABORATORUL DE ANALIZE SENZORIALE, USAMV CLUJ-NAPOCA Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca

Coordonator departament: Conf. dr. Calin Vac

Persoana de contact și informații comenzi: conf. dr. Calin Vac; e-mail calin.vac@usamvcluj.ro

Domenii de aplicare ale analizei senzoriale:

 • aprecierea şi evaluarea calităţii mărfurilor alimentare, dar si din alte industrii;
 • îmbunătăţirea calităţii acestora;
 • proiectarea şi realizarea produselor noi;
 • testarea preferinţelor consumatorilor faţă de produsele realizate;
 • recepţia calitativă a mărfurilor alimentare
AgroTransilvania Cluster alături de membrii săi întocmește bilanțul activităților derulate în 2019

AgroTransilvania Cluster alături de membrii săi întocmește bilanțul activităților derulate în 2019

AgroTransilvania Cluster și-a invitat membrii la o sedinta de final de an a Asociatiei ,,Clusterul Agro-Food-Ind Napoca”, care a avut loc vineri, 13.12.2019, în Amfiteatrul Albastru (etaj II), Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei (ICHAT) al USAMV Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentului a fost organizată și o sesiune de informare în cadrul căreia s-au derulat:

1. Prezentarea laboratoarelor funcționale ale clusterului înființate prin proiectul POC și ale serviciilor prestate în cadrul acestora în favoarea membrilor.

2. Prezentarea Schemei de vouchere si servicii suport pentru inovare in economia circulara, din cadrul proiectului C-Voucher

📢ℹ️Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest relanseaza Schema de Vouchere si servicii suport pentru inovare in economia…

Publicată de ADR Nord-Vest pe Marţi, 1 octombrie 2019

La finalul evenimentului, prietenul și colabortorul nostru, Tudor Marcu ne-a pregătit platouri cu preparate din carne, brânzeturi proaspete și produse locale, pentru care transmitem mulțumiri: Moldovan – Carmangeria Sânnicoara, Bonas, Produse lactate Torockoi, Țarina, Cămara de la munte, Fabrica de brânzeturi de la Țaga.

In cadrul evenimentului membrii AgroTransilvania au fost informați, respectiv consultați cu privire la activitățile derulate de asociație:

1.         Confirmarea statutului pentru noii membrii ai clusterului, conform deciziilor CD. Astfel AgroTransilvania Cluster numără în acest moment 99 de membri datorită aderării următoarelor entități:

– LEGUMLINE SRL-D, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Bucura, nr. 1, bloc F, etaj 2, jud. Cluj, reprezentată legal prin dl.Turda Vlad Ioan;

– ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC, cu sediul în sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia, strada Chitila Pădure, nr. 18, jud. Ilfov, reprezentată legal prin dl. Pădure Decebal-Ștefăniță;

– NASTICOM IMPEX SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Traian Vuia, nr. 134, jud. Cluj, reprezentată legal prin dna. Biji Nastaca;

– FAIN RODICUȚA SRL, cu sediul în sat Sălașu de Jos, com. Sălașu de Sus, nr. 90, jud. Hunedoara, reprezentată legal prin dl. Alexă Doinel;

– SALES RESURSE SRL, cu sediul în loc. Sântion, com. Borș, nr. 322/A, jud. Bihor, reprezentată legal prin dna. Zoica Aurora Elena;

– FRESH DISTRIB SRL, cu sediul în mun. Făgăraș, strada Cânepii, nr. 59, camera 3, jud. Brașov, reprezentată legal prin dl. Alecu Darius Valeriu;

– MODULAR HOUSING TRANSILVANIA SRL, cu sediul în loc. Florești, strada Valea Gârbăului, nr. 125, ap. 5, jud. Cluj, reprezentată legal prin dl. Marc Florin Adrian;

– AZBUKA VKUSA ECO PRODUCTS SRL, cu sediul în mun. Turda, strada Avram Iancu, nr. 36 BIS, jud. Cluj, reprezentată legal prin dl. Oleg Spoială;

 – MOȚILOR SRL, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, strada Salcâmului, nr. 13, jud. Cluj, reprezentată legal prin dl. Hossu Călin;

 – EMS FHP SYSTEMS SRL, cu sediul în loc. Turda, strada Calea Victoriei, nr. 94, scara C, ap. 25, jud. Cluj, reprezentată legal prin dl. Baciu Claudiu Vasile;

– HOSUS TURISM SRL, cu sediul în loc. Mărișel, strada Principală, nr. 375G, jud. Cluj, reprezentată prin dl. Hosu Sebastian-Vasile;

– BINAL MOB SRL, cu sediul în loc. Colțești, com. Rimetea, strada Principală, nr. 105A, jud. Alba, reprezentată legal prin dl. Szakacs Nimrod;

– PHENALEX SRL, cu sediul în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, nr. 9/C, jud. Bihor, reprezentată legal prin dna. Bisboacă Simona;

– SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, strada Traian Vuia, nr. 182, jud. Cluj, reprezentată legal prin Basel Shakhshir;

– OPREA AVI COM S.R.L., cu sediul în sat Crăiești, comuna Crăiești, strada Dealul viilor, nr. 5, jud. Mureș, reprezentată legal prin dl.Oprea Emanuel.

2.         Aprobarea planului de activități și a bugetului pentru anul 2020.

3.         Aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2020.

4.         Aprobarea proiectelor clusterului (propunere finanțare și/sau implementare) și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte legal asociația în cadrul proiectelor.

5.         Alegerea membrilor componenți ai Consiliului Director al asociației mandatați pentru perioada 2020-2022.

6.         Discutarea altor subiecte de importanță generală, incluzand:

– Noul Apel Program Operaţional Competitivitate 2014-2020 Axa 1. Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD. Secțiunea B – 2019 – Proiecte pentru clustere de inovare

In încheierea evenimentului, reprezentanții mebrilor clusterului au fost invitați să viziteze impreună Târgul de Craciun din Cluj-Napoca, si in special membrii nostri prezenti acolo.

AgroTransilvania Cluster la cel mai mare Târg de Crăciun din Koln

AgroTransilvania Cluster la cel mai mare Târg de Crăciun din Koln

În baza protocolului de înfrățirire a municipiului Cluj-Napoca cu orașul Koln din Germania și a colaborării îndelungate dintre primăriile celor două municipalități, Clujul a primit anul acesta invitația de a participa cu produse tradiționale românești la cel mai mare Târg de Crăciun din Koln.

Köln (Cologne), situat în vestul Germaniei este al patrulea oraș ca mărime din țară, un important centru politic, economic, universitar, artistic și cultural. Cea mai veche metropolă a Germaniei adăpostește în prezent peste un milion de locuitori. Simbolul orașului este Domul din Koln-Catedrală Gotică care atrage anual mii de turiști, gara din Koln fiind una dintre cele mai mari din Europa. Universitatea din Koln găzduiește peste 85.000 de studenți, în diferite facultăți, fiind una dintre cele mai apreciate universități din Germania.

Principalele arii de colaborare ale relației de infrățire dintre cele două orașe sunt relațiile academice, sportive și economice, asistența socială, mediu, turism, social, cultură. în ceea ce privește acțiunile de promovare ale colaborării, acestea s-au desfășurat în principal prin efectuarea de vizite, schimb de corespondență și realizarea unor acțiuni comune. Protocolul de înfrățire între Cluj-Napoca și Köln a fost semnat în noiembrie 1976.

În cadrul parteneriatului a celor două orașe înfrățite Cluj – Koln pentru anul acesta, Primăria Koln, la inițiativa biroului de internaționalizare cu sustinerea doamnei Gabriele Kaiser și a doamnei Emilie Glesmann, au propus Primăriei Cluj-Napoca, prin intermediul unor discuții cu doamna Emilia Botezan, participarea în perioada Târgului de Crăciun, cu produse tradiționale românești pentru a face cunoscut orașul și obiective turistice din zona Clujului. Pentru promovare a fost pusă la dispoziția noastră o căsuță (nr. 106) și un deposit pentru produsele promovate.

Köln întâmpină in fiecare an, milioane de vizitatori, surprinzandu-i cu minunatele sale targuri de Crăciun.

De la sfârșitul lunii noiembrie, până la sfârșitul lunii decembrie, va puteti bucura de minunata atmosfera a targurilor de Crăciun, organizate in cadrul orasului.

Datorita atmosferii de sarbatoare ce va cuprinde intregul oras, in momentul în care veți ajunge în Köln, veți avea impresia că tocmai ați ajuns într-un oraș desprins din basme.

În perioada 25 noiembrie – 23 decembrie 2019, orasul Koln va astepta cu impresionantele sale targuri de Crăciun, decorate in haine de sarbatoare, in cadrul carora, va puteti bucura de atmosfera festiva, va veti plimba, veti face cumpărături sau pur si simplu veti explora orasul si tot ceea ce ofera acesta.

Piața de Crăciun de langa Catedrala Koln (Cologne Cathedral Christmas Market), vă va intampina anul acesta, in perioada 25 noiembrie – 23 decembrie, cu peste 100 de casute din lemn frumos impodobite, cu decorațiuni festive si luminite, în jurul celui mai mare brad de Crăciun din Koln. Vei fi încântat de delicioasele dulciuri și de vinul cald servit în căni decorate, in motive de Craciun. Veti simți parfumul de turtă dulce și aroma de vin fiert, răspândite peste tot în aer si totodatan va veti bucura de magia acelui loc fabulos.

Programul de vizita a acestui targ este zilnic, de la ora 11:00 la ora 21:00.

AgroTransilvania Cluster este prezent la acest târg prin intermediul membrilor săi, cu produse din regiunea Transilvaniei.

Furnizori:

1. Crama Vie-Vin Lechinta – Sortimente de vinuri albe și roșii

2.Luna Solai – uleiuri bio presate la rece

3.Trufex – ulei si preparate cu trufe

4.KLausen Burger – bere artizanală

5.Mik a (La Nasal) – preparate din pulbere de cătină și miere

6.Arovit – dulceață de ardei iute

7.Christe Chocolatier – ciocolată artizanală și praline pictate manual

8.Innolaser – decorațiuni de Crăciun confecționate din lemn

9.Vin de coacaze

10. Harvester – cidru de mere

11. Fabrica de brânzeturi Transilvania – produs de Țaga

Parteneri:

AgroTransilvania Cluster

Transilvania Acasă

Primăria Cluj-Napoca

Primăria Koln

Hygia Consult

USAMV Cluj-Napoca