În cadrul Programului Operational Competitivitate, 2014-2020, AgroTransilvania Cluster – Cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei, conturează ca obiectiv general al proiectului, cresterea capacitatii de CDI în domeniul bioeconomiei si consolidarea imaginii pe plan national si international a AgroTransilvania Cluster, ca si cluster inovativ de specializare inteligenta, prin crearea „Centrului de Cercetari Avansate pentru Produse si Procese Alimentare Inovative”.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

1. Crearea si dotarea a 7 laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, pana in anul 2020;

2. Development of the R & D activities within the cluster by detachment of highly qualified personnel during the project;

3. Ensure efficient cluster exploitation by creating an operational structure, made up of cluster's own employees responsible for implementing the development strategy.

4. Develop cluster visibility by organizing and participating in events for the purpose of the project, as well as developing specialized and customized consulting services for members.

Astfel, Agrotransilvania Cluster pune la dispozitia tuturor celor interesați servicii in cadrul laboratoarelor implementate.

Misiunea laboratorului de genomică – Amprentarea AND – pentru identificarea sigură a indivizilor de plante bazată pe caracterizarea ADN-ului pentru determinarea similarității/fidelității genetice între indivizi.

Domenii de aplicare ale genomicii

– Ameliorarea plantelor: tehnologia secvențierii ADN ne permite descifrarea secvenței complete a genomurilor la numeroase specii de plante rapid și la costuri relativ reduse, făcând astfel posibilă crearea unor soiuri noi prin design molecular și inginerie genetică. Importanța markerilor moleculari: sunt strâns legați cu gene importante din punct de vedere agronomic și sunt folosiţi ca instrumente moleculare pentru selecţia asistată de markeri în ameliorarea plantelor. Astfel, selecţia asistată de markeri constă în identificarea unei legături strânse între genele care controlează diferite caractere agronomice şi markeri moleculari, precum şi utilizarea acestora pentru îmbunătățirea liniilor sau cultivarurilor (rezistență la boli, dăunatori, stresuri abiotice, ierbicide etc.)

– Protecția proprietății intelectuale la soiuri, hibrizi sau creații noi de plante împotriva ”plagiatului” de micro- sau macro-multiplicare ilegală.

– OMG-uri (organisme modificate genetic)

– Taxonomie și botanică: determinarea relațiilor filogenetice

– Agricultura durabilă: secvențierea gnomului pentru a identifica genele cheie (gene responsabile pentru rezistență la antibiotice pentru o creștere optimizată a culturilor).

– Criminalistică: utilizarea caracteristicilor unice ale ADN-ului fiecărui individ pentru identificarea “infractorilor” (otrăvirea unor animale cu plante otrăvitoare).

Oferte de analize sau colaborare:

–           Ameliorarea unor caractere a plantelor pe baza selecției MAS

–           Certificarea autenticității unor soiuri, hibrizi, etc.

–           Studiul variabilității unor caractere

–           Amprenta genetică pentru omologarea unor noi genotipuri (protecție intelectuală)

–           Testarea materialului vegetal multiplicat in vitro

–           Identificarea prezenței unor genotipuri de plante în produse vegetale

În cadrul proiectului rezultatele cercetărilor derulate de acest laborator s-au materializat și diseminat prin intermediul posterelor realizate pentru participare la diferite simpozioane și de lucrari publicate in cadrul proiectului.

LABORATOR DE ANALIZĂ GENOMICĂ – USAMV CLUJ-NAPOCA, Str. Calea Mănăștur, nr. 3-5, Cluj-Napoca

Coordonator departament: Acad. Prof. Dr. Doru C. Pamfil

Persoana de contact și informații comenzi: Dr. ing. Orsolya Borsai; e-mail: orsolya.borsai@usamvcluj.ro