Membri

Parteneri – Organizații CDI

Universitatea Babeș-Bolyai

UBB este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

Telefon: 0264 405 300
Web: http://www.ubbcluj.ro

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu aproape peste 140 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţămînt Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Telefon: 0264-596-384 int. 159
Web: http:// www.usamvcluj.ro
Email: pr@usamvcluj.ro

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este complexă şi cuprinde treisprezece facultăţi repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia-Mare la care se adaugă extensiile în localităţile Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău. Oferta educaţională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi programe de formare continuă.

Telefon: 0264-401-200
Web: http://www.utcluj.ro

 

 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “RALUCA RIPAN”

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “RALUCA RIPAN” cunoscut de mulţi după vechiul nume, L.I.A. (Liceul de Industrie Alimentara), a fost şi este singura şcoală cu profil de industrie alimentară din judeţ. La înfiinţare, în anul 1948, s-a numit Şcoala Tehnică Alimentară pentru Industria Produselor Lactate. De-a lungul anilor, numele şcolii a fost schimbat în: Liceul Industrial pentru Industria Alimentară, Liceul Industrial nr. 5, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Raluca Ripan”.

Telefon: 0264 442 512
Web: http://colegiulralucaripan.ro/

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, INCDTIM

INCDTIM este singurul institut naţional de cercetare dezvoltare din regiunea de N-V, reacreditat 2008, cu dotare la standarde europene oferind un mediu profesional celor care aspiră la o carieră în domenii de cercetare ca spectrometria de masă, cromatografia şi fizica ionilor, fizica sistemelor nanostructurate, fizică moleculară şi biomoleculară şi tehnologia izotopilor stabili.

Telefon: 0264 420 042
Web: http://itim-cj.ro/

Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, ICIA

NCDO-INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, ICIA are ca obiect principal de activitate cercetarea, proiectarea si realizarea de aparatura analitica de laborator precum si elaborarea de metodologii analitice pentru o mare gama de probe. Odata cu dezvoltarea institutului si dand curs cererii de expertiza in diferite domenii aceste preocupari s-au extins inspre programe de mediu, sanatate, modernizari tehnologice, tehnologii curate.

Telefon: 0264-420590; 0364-401433

web: www.icia.ro

icia@icia.ro 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

Activitatea unității se concretizează în: cercetare şi producţie agricolă

  • activitatea principală de cercetare este crearea şi multiplicarea de soiuri şi hibrizi de plante (grâu de toamnă, de primăvară, orz de toamnă, de primăvară, porumb, soia); elaborarea de tehnologii de cultură; menţinere în stoc genetic a rasei de ovine (Ţigaie ruginie) şi de suine (Mangaliţa, Bazna) şi totodată şi multiplicarea lor;
  • este organizată pe 4 laboratoare de cercetare:
  1. Ameliorare cereale păioase de toamnă şi primăvară;
  2. Ameliorare porumb şi cercetare zootehnică;
  3. Ameliorare soia;
  4. Protecţia Plantelor şi Tehnologii.
Staţiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj-Napoca

Staţiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj-Napoca este înfiinţată prin Hotărârea Senatului din 24.11.2011 cu respectarea legislaţiei din domeniu. Staţiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj-Napoca este o unitate economică şi de cercetare fără personalitate juridică care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 (art.134), a cartei universitare şi a legislaţiei în vigoare. Structura organizatorică a SDEUSAMV Cluj-Napoca urmăreşte realizarea misiunii asumate de universitate, axându-se în principal pe cercetare ştiinţifică avansată, aplicarea unor tehnologii şi metode inovative în domeniul producţiei vegetale, animale şi pentru păstrarea sănătăţii animalelor, obţinerea şi difuzarea de material biologic vegetal şi animal, consultanţă de specialitate, instruirea practică a studenţilor. Staţiunea este structurată pe subunităţi funcţionale care au conducere administrativă proprie şi sunt subordonate Directorului general.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a fost înființată în 1953 prin contribuția importantă a lui Teodor Bordeianu. Primul director al stațiunii a fost celebrul biolog autodidact Rudolf Polocsay. Cu acesta a colaborat la începutul carierei și cunoscutul horticultor, profesorul Ștefan Oprea. De-a lungul anilor, la stațiunea din Cluj au fost omologate și introduse în patrimoniul pomicol național peste 27 de soiuri, a căror valoare științifică a fost confirmată de horticultori. Actuala directoare a Stațiunii de Cercetare Pomicolă este dr. ing. Eugenia HĂRȘAN. Își are sediul la adresa Str Horticultorilor, nr. 5, Cluj-Napoca, Județul Cluj, cod 400457 și ocupă o suprafață de 171,74 ha.