Programul Operational Competitivitate

2014-2020

AgroTransilvania Cluster – Cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei

Lider de proiect: ASOCIATIA CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA

Durata de implementare a proiectului: 52 luni (implementarea a inceput din luna septembrie 2016)

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului

Cresterea capacitatii de CDI in domeniul bioeconomiei si consolidarea imaginii pe plan national si international a AgroTransilvania Cluster, ca si cluster inovativ de specializare inteligenta, prin crearea „Centrului de Cercetari Avansate pentru Produse si Procese Alimentare Inovative”.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea si dotarea a 7 laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, pana in anul 2020;

2.Dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare in cadrul clusterului prin detasarea de personal cu inalta calificare pe perioada derularii proiectului;

3.Asigurarea unei exploatari eficiente a clusterului, prin crearea unei structuri operationale, formata din angajati proprii ai clusterului, responsabili cu implementarea strategiei de dezvoltare.

4.Dezvoltarea vizibilitatii clusterului prin organizarea si participarea la evenimente in scopul proiectului, precum si dezvoltarea unor servicii de consultanta specializate si personalizate pentru membrii.

 

Valoare proiect: 17.259.994,44 lei