Linie de finanţare europeană deschisă pentru clustere, până în 12 august 2015

Linie de finanţare europeană deschisă pentru clustere, până în 12 august 2015

pocReprezentanţii clusterelor din România şi din străinătate prezente la Conferinţa Naţională „Clusters – Innovative Business Models”, care are loc în 4 şi 5 iunie la Cluj-Napoca au putut afla mai multe informaţii despre modalitatea de finanţare a acestor forme asociative. Una dintre variantele de finanţare este reprezentată de accesarea de fonduri europene, prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa 1.

Linia de finanţare deschisă se adresează clusterelor care au minimum 10 entităţi în componenţă şi cel puţin un institu de cercetare. Aceste fonduri pot fi accesate atât de către entitatea juridică ce guvernează clusterul, cât şi de către unul dintre membri, dacă a fost desemnat de cluster în acest scop. Exemple de activităţi care pot fi finaţate pe această linie sunt investiţiile în facilităţi comune, activităţile de inovare, de exploatare sau achiziţionarea de echipamente. Alte exemple ar fi validarea şi protejarea unor brevete de invenţii sau servicii de consultanţă.

Termenul limită pentru depunerea de propuneri de proiecte este 12 august 2015, ora 16.00. Bugetul total al competiţiei este de 156 de mii de lei.

Detalii despre apelul de finaţare, ghidul şi punctajele acordate pot fi găsite pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, http://www.poc.research.ro/.