Despre cluster

Misiune
Misiunea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca o reprezintă promovarea colaborării şi cooperării între entităţile de afaceri, din sectorul agro-industrial, mediul academic şi de cercetare, dar şi încurajarea procesului de restructurare competitivă a sectorului şi asigurarea participării în multiple proiecte comerciale, naţionale şi internaţionale. În acest sens, membrii asociației „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca” au decis să se asocieze pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională.
Context
În contextul în care, în ultima perioadă de timp, se vorbeşte tot mai des despre dezvoltarea durabilă a judeţului, am considerat oportun să reunim la aceeaşi masă reprezentanţi ai producătorilor agricoli clujeni, ai procesatorilor şi, nu în ultimul rând, ai marilor companii de retail, pentru a pune la punct acea strategie durabilă, comună, de dezvoltare a sectoarelor amintite la nivelul întregului judeţ.

În contextul în care proiectele europene din perioada 2014-2020 necesită o pregătire extrem de serioasă, avem convingerea că iniţiativa Consiliului Judeţean Cluj, una în premieră la nivel naţional, va genera un proiect de succes care va contribui esenţial la consacrarea judeţului Cluj drept un model de bune practici în domeniul agroindustrial. În aceleaşi timp, este pentru prima dată când discutăm cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine despre posibilitatea introducerii, în mod real şi efectiv, a producătorilor autohtoni, pe rafturile supermagazinelor. Sunt convins că putem construi împreună o strategie care să asigure piaţa de desfacere a produselor realizate la nivelul judeţului, respectiv al regiunii, concomitent cu scăderea importurilor.

Clusterul AGRO-FOOD-IND Napoca va asigura dezvoltarea sectorială a domeniilor reprezentate la discuţia de astăzi iar responsabilii fiecărui sector vor crea oportunităţi pentru accesarea de fonduri europene dar şi pentru susţinerea punctuală a membrilor acestei asociaţii

dl. Ioan Oleleu
vicepreşedintele Consiliu Județean Cluj

Obiective
 • Crearea şi promovarea unui cadru armonios de interacţiune între toţi factorii interesaţi care activează pe lanţul de valoare în domeniul agro-industrial.
 • Dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare şi orientarea sectorului privat către inovare şi transfer tehnologic.
 • Susţinerea şi promovarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere.
 • Sprijinirea integrării ofertei de educaţie cu nevoile reale ale mediului de afaceri din domeniul agro-industrial.
 • Promovarea şi încurajarea spiritului antreprenorial oferind soluţii pertinente pentru reînnoirea şi modernizarea sectorului.
 • Crearea de instrumente şi canale optime pentru gestionarea eficientă a informaţiilor şi oportunităţilor din domeniu.
 • Dezvoltarea de parteneriate, în ţară şi străinătate, în scopul atingerii obiectivelor asocierii.
 • Promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze – sau, dupa caz – să reglementeze anumite aspecte de interes pentru sectorul de activitate.
 • Identificarea oportunităţilor de colaborare în direcţia susţinerii financiare prin diverse programe, parteneriate, instrumente şi/sau operaţiuni bancare.
 • Organizarea şi participarea de/la forumuri, simpozioane, conferinţe, seminarii, dezbateri etc, în ţară şi străinătate.
 • Elaborarea de proiecte pe diverse domenii menite să asigure atât dezvoltarea asociaţiei cât şi a membrilor sau altor structuri interesate din domeniu.
 • Desfăşurarea oricăror activităţi necesare atingerii scopului şi obiectivelor asocierii.
Viziune
Constituirea clusterului agro-industrial are la bază viziunea actualei conduceri a Consiliului Judeţean Cluj potrivit căreia dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a întregului judeţ, cu eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele zone ale judeţului şi, mai ales, dintre mediul urban şi cel rural, reprezintă o prioritate a absolută ce marchează întregul mandat al noii administraţii judeţene.

În acest sens, din dorinţa de a asigura dezvoltarea durabilă a judeţului, în general, şi a mediului rural în special, conducerea forului administrativ judeţean a considerat ca fiind mai mult decât necesară susţinerea revitalizării sectorului agro-industrial clujean. Pentru aceasta, primul demers promovat de administraţia judeţeană se referă la crearea cadrului adecvat care să îi reunească pe principalii actori din domeniu, prin constituirea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca.