Laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, dezvoltate in cadrul Programului Operational Competitivitate – LABORATOR DE ANALIZĂ GENOMICĂ

Laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, dezvoltate in cadrul Programului Operational Competitivitate – LABORATOR DE ANALIZĂ GENOMICĂ

În cadrul Programului Operational Competitivitate, 2014-2020, AgroTransilvania Cluster – Cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei, conturează ca obiectiv general al proiectului, cresterea capacitatii de CDI în domeniul bioeconomiei si consolidarea imaginii pe plan national si international a AgroTransilvania Cluster, ca si cluster inovativ de specializare inteligenta, prin crearea „Centrului de Cercetari Avansate pentru Produse si Procese Alimentare Inovative”.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

1. Crearea si dotarea a 7 laboratoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi activitati si directii de cercetare in domeniul sigurantei, accesabilitatii si optimizarii nutritionale a produselor alimentare, pana in anul 2020;

2.Dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare in cadrul clusterului prin detasarea de personal cu inalta calificare pe perioada derularii proiectului;

3.Asigurarea unei exploatari eficiente a clusterului, prin crearea unei structuri operationale, formata din angajati proprii ai clusterului, responsabili cu implementarea strategiei de dezvoltare.

4.Dezvoltarea vizibilitatii clusterului prin organizarea si participarea la evenimente in scopul proiectului, precum si dezvoltarea unor servicii de consultanta specializate si personalizate pentru membrii.

Astfel, Agrotransilvania Cluster pune la dispozitia tuturor celor interesați servicii in cadrul laboratoarelor implementate.

Misiunea laboratorului de genomică – Amprentarea AND – pentru identificarea sigură a indivizilor de plante bazată pe caracterizarea ADN-ului pentru determinarea similarității/fidelității genetice între indivizi.

Domenii de aplicare ale genomicii

– Ameliorarea plantelor: tehnologia secvențierii ADN ne permite descifrarea secvenței complete a genomurilor la numeroase specii de plante rapid și la costuri relativ reduse, făcând astfel posibilă crearea unor soiuri noi prin design molecular și inginerie genetică. Importanța markerilor moleculari: sunt strâns legați cu gene importante din punct de vedere agronomic și sunt folosiţi ca instrumente moleculare pentru selecţia asistată de markeri în ameliorarea plantelor. Astfel, selecţia asistată de markeri constă în identificarea unei legături strânse între genele care controlează diferite caractere agronomice şi markeri moleculari, precum şi utilizarea acestora pentru îmbunătățirea liniilor sau cultivarurilor (rezistență la boli, dăunatori, stresuri abiotice, ierbicide etc.)

– Protecția proprietății intelectuale la soiuri, hibrizi sau creații noi de plante împotriva ”plagiatului” de micro- sau macro-multiplicare ilegală.

– OMG-uri (organisme modificate genetic)

– Taxonomie și botanică: determinarea relațiilor filogenetice

– Agricultura durabilă: secvențierea gnomului pentru a identifica genele cheie (gene responsabile pentru rezistență la antibiotice pentru o creștere optimizată a culturilor).

– Criminalistică: utilizarea caracteristicilor unice ale ADN-ului fiecărui individ pentru identificarea “infractorilor” (otrăvirea unor animale cu plante otrăvitoare).

Oferte de analize sau colaborare:

–           Ameliorarea unor caractere a plantelor pe baza selecției MAS

–           Certificarea autenticității unor soiuri, hibrizi, etc.

–           Studiul variabilității unor caractere

–           Amprenta genetică pentru omologarea unor noi genotipuri (protecție intelectuală)

–           Testarea materialului vegetal multiplicat in vitro

–           Identificarea prezenței unor genotipuri de plante în produse vegetale

În cadrul proiectului rezultatele cercetărilor derulate de acest laborator s-au materializat și diseminat prin intermediul posterelor realizate pentru participare la diferite simpozioane și de lucrari publicate in cadrul proiectului.

LABORATOR DE ANALIZĂ GENOMICĂ – USAMV CLUJ-NAPOCA, Str. Calea Mănăștur, nr. 3-5, Cluj-Napoca

Coordonator departament: Acad. Prof. Dr. Doru C. Pamfil

Persoana de contact și informații comenzi: Dr. ing. Orsolya Borsai; e-mail: orsolya.borsai@usamvcluj.ro

Webinar Digitalisation of Cluster Services and Activities 

Webinar Digitalisation of Cluster Services and Activities 

Platforma europeană de colaborare a clusterelor organizează un webinar de consolidare a capacității clusterelor pe 28 octombrie 2020 pentru a discuta despre modul în care clusterele pot deveni digitale, eveniment online la care au participat și reprezentanții AgroTransilvania Cluster

Webinar-ul „Digitalizarea serviciilor și activităților clusterelor” se va concentra pe transmiterea cunoștințelor și experiențelor peer-to-peer despre modul în care serviciile și activitățile clusterelor pot deveni digitale.

În centrul activității de tip cluster se încurajează inovarea și creșterea prin conectarea actorilor din lanțurile valorice, sectoare și între companii și mediul academic.

Restricțiile privind regulile de călătorie și distanțare în urma crizei COVID-19 contestă modul în care clusterele pot realiza acest lucru în toată Europa.

Clusterele au reacționat rapid la noua situație, regândindu-și serviciile pentru a le muta într-un mediu digital. Vedem acum o varietate de evenimente de potrivire digitală, proiecte de inovație virtuală, seminarii web, conferințe online și ateliere.

Cu toate acestea, nu toate clusterele au avut capacitatea și cunoștințele necesare pentru a asigura o tranziție lină. Deoarece este posibil ca restricțiile să se aplice încă de ceva timp, o ofertă digitalizată rămâne o provocare cheie, precum și o oportunitate.

În acest seminar web vor fi prezentate modele de clustere care au transformat cu succes serviciile din fizic în online și veți învăța din călătoria lor. Vorbitorii își vor împărtăși experiențele, provocările și poveștile de succes.

De la transformarea digitală a serviciilor, la alegerea ce tehnologii să utilizeze și cum să le stăpânească la modul de a depăși provocările promovate de noul mod de lucru, webinarul va oferi inspirație clusterelor pentru a-și intensifica oferta digitalizării.

Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară din cadrul proiectului C-Voucher

Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară din cadrul proiectului C-Voucher

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a relansat Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară din cadrul proiectului C-Voucher cu o alocare bugetară de 360.000 euro la nivel european, finanțată prin programul pentru stimularea cercetării și inovării, Horizon 2020. (https://call-for-adopters.fundingbox.com/)

Apelul de finanțare se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv microintreprinderilor, care intenționează să dezvolte și să adopte soluții de economie circulară în afacerea proprie.

Proiectele se completeaza on-line în limba engleză, până la data de 30 octombrie 2020, prin inițierea aplicației la acest link: https://call-for-adopters.fundingbox.com/apply

Firmele câștigătoare vor fi incluse timp de 3 luni (ianuarie – martie 2021) într-un Program de Accelerare, în scopul elaborării unui plan de afaceri pentru documentarea soluției circulare la nivelul firmei.

Programul va consta în:

  • Acordarea unui voucher de 15.000 euro sub formă de grant nerambursabil pentru elaborarea planului de economie circulară
  • Asistență din partea unui expert dedicat pentru identificarea soluțiilor circulare
  • Mentorat în afaceri și acces la finanțări ulterioare pentru implementarea soluției
  • Atașat regăsiți GHIDUL SOLICITANTULUI, formularul de aplicație complet în format PDF și o prezentare în limba romană.

Mai multe detalii și referințe utile despre apel găsiți pe site-ul ADR Nord-Vest: https://www.nord-vest.ro/economia-circulara-vouchere-de-15-000-euro-pentru-intreprinderi-mici-si-mijlocii/

De asemenea, pentru validarea ideii de proiect și pentru asistență în structurarea aplicației vă puteți adresa echipei de proiect din cadrul ADR Nord-Vest.

BIOECONOMY AS DRIVER FOR GREEN, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH

BIOECONOMY AS DRIVER FOR GREEN, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH

CLUSTERS AND THEIR ROLE AS KEY PLAYERS

Bioeconomia ca motor pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă – Clusterele și rolul lor ca entități cheie

Ca parte a seriei de evenimente a Săptămânii Verzi a UE, în perioada 28-29 septembrie 2020, Asociațiile de Clustere din Bulgaria și România, împreună cu Alianța Clusterelor Europene și susținute de DG Grow, Enterprise Europe Network și consorțiile Horizon 2020 Be Rural & Celebio, organizează o conferință hibridă (la fața locului și online) dedicată subiectului bioeconomiei ca motor pentru o dezvoltare ecologică, durabilă și incluzivă.

Prima zi va aborda bioeconomia din mai multe perspective, cum ar fi lanțurile valorice agroalimentare, recalificarea, S3, subliniind rolul clusterelor ca piloni ai ecosistemelor industriale. Domnul professor Felix Arion, Manager generar AgroTransilvania Cluster a fost invitat key speaker la acest eveniment în cadrul secțiunii Clustere în redresarea europeană: acțiuni pentru ecosistemul agroalimentar.

În plus față de tema principală a evenimentului, organizatorii susțin implicarea altor sectoare industriale și a reprezentanților grupurilor lor, oferind un panel special pentru oportunități de pitching, pentru a prezenta ultimele evoluții și potențialul de cooperare intersectorială.

A doua zi este dedicată unei sesiuni de lucru comune a clusterelor din România și Bulgaria către o abordare comună în contextele dunărene și europene.

FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future

FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future

AgroTransilvania Cluster, în colaborare cu Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul unui consorțiu format din 7 parteneri din Portugalia, Italia, România, Olanda și Germania au realizat o propunere de proiect – FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future – Bio-based Industries Joint Technology Initiative.

FOSTER urmărește reducerea decalajelor de competențe și competențe din ecosistemul de bioeconomie.

FOSTER va răspunde nevoii de bioeconomie a unei cooperări sporite între bio-industrie, IMM-uri și sistemul de educație și formare pentru a evita lacunele de aptitudini și competențe, prin abordarea sistemelor alimentare, și anume sestorul agroalimentar, un sector economic de o importanță relevantă pentru Uniunea Europeană.

Una dintre preocupările FOSTER va fi dezvoltarea metodologiilor adecvate pentru a satisface nevoile de aptitudini și competențe ale IMM-urilor, sprijinind crearea de strategii pentru prevenirea lacunelor de competențe.

Propunerea FOSTER are ca scop definirea unei strategii de formare, dezvoltare și inovare în ceea ce privește abilitățile și competențele din zona de muncă a sectorului agroalimentar, care să fie consolidată pe baza procesului de creare a unui Consorțiu european inovator, de centre de educație bazate în organizare, sistematizare, difuzare, transferabilitate și operaționalizarea bio-abilităților, în conformitate cu paradigma economiei circulare. FOSTER va interconecta centrele de educație bazate pe pentru a satisface nevoile industriei de abilități și competențe asupra nivelul de educație și formare profesională

Pe lângă abilitățile tehnice, FOSTER se va preocupa de abilitățile transversale, cum ar fi lucrul împreună, gândirea critică și rezolvarea creativă a problemelor. Influența crescândă a roboților și algoritmilor pe piețele noastre de muncă, crește nevoia de abilități „umane” unice, cum ar fi empatia și adaptarea la schimbare în medii complexe.

Organizațiile care derulează această propunere:

Polytechnic Institute of Viseu IPV – Portugalia

Università Cattolica del Sacro Cuore – Italia

CISI – Italia

AgroTransilvania Cluster – România

Mentortec – Portugalia

Hanze Universe of Applied Sciences – Olanda

Agrathaer -Germania.