FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future

FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future

AgroTransilvania Cluster, în colaborare cu Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul unui consorțiu format din 7 parteneri din Portugalia, Italia, România, Olanda și Germania au realizat o propunere de proiect – FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future – Bio-based Industries Joint Technology Initiative.

FOSTER urmărește reducerea decalajelor de competențe și competențe din ecosistemul de bioeconomie.

FOSTER va răspunde nevoii de bioeconomie a unei cooperări sporite între bio-industrie, IMM-uri și sistemul de educație și formare pentru a evita lacunele de aptitudini și competențe, prin abordarea sistemelor alimentare, și anume sestorul agroalimentar, un sector economic de o importanță relevantă pentru Uniunea Europeană.

Una dintre preocupările FOSTER va fi dezvoltarea metodologiilor adecvate pentru a satisface nevoile de aptitudini și competențe ale IMM-urilor, sprijinind crearea de strategii pentru prevenirea lacunelor de competențe.

Propunerea FOSTER are ca scop definirea unei strategii de formare, dezvoltare și inovare în ceea ce privește abilitățile și competențele din zona de muncă a sectorului agroalimentar, care să fie consolidată pe baza procesului de creare a unui Consorțiu european inovator, de centre de educație bazate în organizare, sistematizare, difuzare, transferabilitate și operaționalizarea bio-abilităților, în conformitate cu paradigma economiei circulare. FOSTER va interconecta centrele de educație bazate pe pentru a satisface nevoile industriei de abilități și competențe asupra nivelul de educație și formare profesională

Pe lângă abilitățile tehnice, FOSTER se va preocupa de abilitățile transversale, cum ar fi lucrul împreună, gândirea critică și rezolvarea creativă a problemelor. Influența crescândă a roboților și algoritmilor pe piețele noastre de muncă, crește nevoia de abilități „umane” unice, cum ar fi empatia și adaptarea la schimbare în medii complexe.

Organizațiile care derulează această propunere:

Polytechnic Institute of Viseu IPV – Portugalia

Università Cattolica del Sacro Cuore – Italia

CISI – Italia

AgroTransilvania Cluster – România

Mentortec – Portugalia

Hanze Universe of Applied Sciences – Olanda

Agrathaer -Germania.

Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară din cadrul proiectului C-Voucher

Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară din cadrul proiectului C-Voucher

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest relansează Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară din cadrul proiectului C-Voucher cu o alocare bugetara de 360.000 euro la nivel european, finanțată prin programul pentru stimularea cercetării și inovării, Horizon 2020.

Apelul de finanțare se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv microintreprinderilor, care intenționează să dezvolte și să adopte soluții de economie circulară în afacerea proprie.

Firmele câștigătoare vor fi incluse timp de 3 luni (ianuarie – martie 2021) într-un Program de Accelerare, în scopul elaborării unui plan de afaceri pentru documentarea soluției circulare la nivelul firmei.

Programul va consta în:

·        Acordarea unui voucher de 15.000 euro sub formă de grant nerambursabil pentru elaborarea planului de economie circulară

·        Asistență din partea unui expert dedicat pentru identificarea soluțiilor circulare

·        Mentorat în afaceri și acces la finanțări ulterioare pentru implementarea soluției

Proiectele se completeaza on-line in limba engleza, pana la data de 30 octombrie 2020, prin initierea aplicatiei la acest link: https://call-for-adopters.fundingbox.com/apply

Consultati detalii si referinte utile despre apel pe site-ul ADR Nord-Vest: https://www.nord-vest.ro/economia-circulara-vouchere-de-15-000-euro-pentru-intreprinderi-mici-si-mijlocii/

Potențialii aplicanți se pot adresa echipei de proiect din cadrul agenției pentru validarea ideii de proiect și pentru asistență în structurarea aplicației.

AgriRobot4All – un sistem robotizat integrat pentru operațiuni automate în cadrul fermelor și operațiuni de prelucrare a produselor agricole

AgriRobot4All – un sistem robotizat integrat pentru operațiuni automate în cadrul fermelor și operațiuni de prelucrare a produselor agricole

AgriRobot4All este un sistem robotizat integrat la fața locului pentru operațiuni automate în cadrul fermelor și de prelucrare a produselor agricole.

AgriRobot4all își propune să realizeze un sistem robotizat integrat polivalent pe care utilizatorii să îl adopte și care să se adapteze nevoilor lor în automatizarea operatiunilor agricole.

AgriRobot4All este un proiect depus în cadrul Horizon 2020, Call: H2020-ICT-2018-20 (Information and Communication Technologies)

În cadrul acestui proiect România este reprezentată de Asociatia Clusterul Agro-Food-Ind Napoca (AgroTransilvania Cluster) si membrii săi Centric IT, Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Izotopice Si Moleculare -INCDTIM Cluj-Napoca și Universitatea Tehnica Cluj-Napoca.

Partenerii s-au angajat să se asigure că roboții nu înlocuiesc oamenii, ci, în schimb, sprijină fermierii în derularea activităților zilnice. În acest scop, proiectul susține integrarea perfectă a mai multor aspecte TIC emergente: sensibilitate vizuală 3D, calcul neuronal încorporat, analiză 3D și robotică adaptată în agricultura. Acesta va permite proiectarea de noi aplicații robotizate pentru automatizarea agriculturii într-un mod modular, utilizând roboți, senzori și platforme mobile prin integrarea serviciilor. Proiectul propune în mod special integrarea de noi abordări din trei domenii tehnice – viziunea computerizată 3D, învățarea aprofundată încorporată și calculul mobil – pentru a răspunde la nevoile proceselor agricole în timp real în operațiuni pe teren, logistică și procesare alimentară.

AgriRobot4All va oferi soluții adecvate pentru sectorul agroalimentar care să permită modele de afaceri sustenabile digital, oportunități de creștere și să contribuie la eficiența operațională prin automatizare, conectivitate crescută și transparență a producției.

Sistemul robotizat integrat va fi testat pentru 4 situații de utilizare în 6 locații pilot din Europa (Norvegia, Franța, Danemarca, Spania, Grecia și România) și va aborda:

1) operațiuni de automatizare a operațiunilor din câmp și de pre-recoltare;

2) platforma de afaceri iFARM;

3) Spațiul virtual Farmer’s Market (parte a iFARM).

Proiectul are o capacitate semnificativă de inovare în agricultură, răspândind pe larg noțiunile de automatizate precisă a operațiunilor agricole care acoperă întregul lanț de proces (producție, transport și prelucrare) care ar putea rezulta în  independența și securitatea aprovizionării cu alimente pentru Europa.

AgriRobots4All reunește 15 parteneri din 7 țări din Uniunea Europeană care dețin competențe complementare și expertiză, cu obiectivul declarat de a genera un impact ridicat pe piața agriculturii din Europa și din întreaga lume.

AgroTransilvania Cluster devine membru al Uniunii Patronatelor din România – BUSINESS ROMANIA

AgroTransilvania Cluster devine membru al Uniunii Patronatelor din România – BUSINESS ROMANIA

AgroTransilvania Cluster a devenit membru al Uniunii Patronatelor din România – BUSINESS ROMANIA.

Uniunea Patronatelor din România BUSINESS ROMANIA este reprezentativă la nivelul economiei naționale și partener de dialog social. Are ca misiune reprezentarea interesului legitim al membrilor. Prioritatea confederației o reprezintă creșterea competitivității membrilor la nivel național și european, susținând companiile românești pentru rezolvarea problemelor care influențează cel mai mult performanșa lor. Confederația este partener social recunoscut și repezentativ și dialoghează în numele operatorilor economici români, de toate dimensiunile, care fac parte din structurile organizațiilor membre.

La momentul obținerii reprezentativității, Uniunea Patronatelor din Romania însuma peste 298.000 de angajați din 5.500 de companii, reprezentând peste 8% din totalul numărului de angajați la nivel național, cu excepția angajaților din sectorul bugetar. La începutul anului 2020 numărul membrilor a crescut în mod semnificativ prin adeziunea unor importante organizații din alte sectoare economice, depășind 10% din numărul angajaților ăn economia națională.

Uniunea Patronatelor din Romania BUSINESS ROMANIA asigură reprezentarea membrilor:

 – La nivel national – Reprezentarea membrilor în raport cu decidentului public: Parlamentul României, Guvernul României, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară – ANSVSA, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului – ANPC, Consiliul de Export al României, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social;

 – La nivel european – Reprezentarea membrilor în relația cu delegația europarlamentarilor români și din alte state membre, Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, Directoratele Generale, Federatia europeană a agricultorilor și cooperativelor agricole;  – La nivel internațional – Reprezentarea membrilor în relația cu Departamentul de Stat pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii, ambasadele si birourile economice ale acestora – BPCE

Educație și formare competitivă pe piața muncii -EduForm

Educație și formare competitivă pe piața muncii -EduForm

Educație și formare competitivă pe piața muncii (EduForm) este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman implementat de către USAMV Cluj-Napoca și care urmărește creșterea și diversificarea atractivității ofertei educaționale și a relevanței acesteia pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea și diversificarea atractivității ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, precum și a relevanței acesteia pe piața muncii.

Fiecare curs derulat în cadrul proiectului este structurat pe două componente – teoretică (titular de curs) și practică (tutore de practică). Cursurile au fost derulate de cadre didactice de la USAMV iar pentru componenta practică s-a solicitat sprijinul celor mai importanți actori economici în respectivul domeniu de pe piață.

AgroTransilvania Cluster a fost propus ca partener de practică în domeniul Antreprenoriatului, iar colega noastră Diana Chifor, Manager Internaționalizare a fost propusă ca Tutore de practică pentru persoanele înscrise în proiect, cu scopul de a asigura instruirea, supervizarea, monitorizarea și evaluarea cursanțior la partenerii de practică. În cadrul componentei practice au fost invitați atât antreprenori dintre membri clusterului  (Maria Codrea – Ferma Codrea și Cristian Florean-Centric IT) care le-au transmis cursanților, experiențele lor antreprenoriale, cât și Managerul AgroTransilvania Cluster, domnul profesor Felix Arion care a transmis informații despre antreprenoriat direct din cluster. De asemenea, celor înscriși în cadrul acestui proiect le-au fost prezentate potențiale surse de finanțare, furnizate prin intermediul firmei de consultanță Hygia Consult, existând o implicare reală de a transmite informații direct din companiile din cluster.

Derularea componentei teoretice a cursurilor transversale s-a focalizat pe utilizarea de tehnici interactive. Astfel, în cadrul celor 6 cursuri (Educație antreprenorială, Educație urbană, Ecologie rurală, SEO – Competențe digitale, Tehnici de comunicare și negociere în afaceri, Etnografie și folclor) au fost utilizate metode didactice actuale, interactive, adaptate educației adulților, predominant de tip formativ: problem solving, descoperirea, studiul de caz, activitatea individuală și în grup. Componenta aplicativă a fost structurată pe următoarele paliere: organizarea unor întâlniri de lucru între Solicitant și colaboratori, organizarea vizitelor de studiu/stagiilor de practică, organizarea de workshop-uri cu aplicație practică (sesiuni de întrebări și răspunsuri, exerciții, rezolvare de probleme, simulări, task achievement, stabilirea temei și a sarcinii de lucru, realizarea produsului, expunerea produsului, utilizarea instrumentului firmă de exercițiu/întreprindere simulată ca metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, livrarea de know-how și exemple de bună practică dinspre colaboratori către cursanți.

Prin oferta educațională optimizată, proiectul vizează patru sectoare economice cu potențial competitiv – bioeconomie; procesarea alimentelor și a băuturilor; tehnologia informațiilor și comunicațiilor; energie și management de mediu. În același sens, demersul propus prin proiect urmăreste corelarea ofertei educaționale cu domenii de specializare inteligentă: bioeconomie; tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice; sănătate.

Scopul proiectului este de a genera un efect pozitiv pe termen lung datorită îmbunătățirilor pe care le va aduce ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, prin creșterea gradului de aplicabilitate, datorită stabilirii de contacte, pe baza unor protocoale de colaborare, între viitorii angajați și agenții socio-economici ca potențiali angajatori, precum și datorită creșterii gradului de angajabilitate în rândul absolvenților de învățământ terțiar, ca urmare a dobândirii competențelor cerute de piața muncii.

Proiectul vizează patru sectoare economice cu potențial competitiv:

● bioeconomie;

● procesarea alimentelor și a băuturilor;

● tehnologia informațiilor și comunicațiilor;

● energie și management de mediu.

Clusterele din sectorul agroalimentar din România și-au reunit capacitățile în cadrul unei rețele naționale de clustere

Clusterele din sectorul agroalimentar din România și-au reunit capacitățile în cadrul unei rețele naționale de clustere

Clusterele din sectorul agroalimentar din România și-au reunit capacitățile în cadrul unei rețele naționale de clustere în acest domeniu în vederea susținerii dezvoltării sectorului agroalimentar la nivel local şi regional, colaborării cu alte organizaţii, clustere cros-sectoriale din ţară şi străinătate, autorităţi publice locale, regionale, naționale şi instituţii, dezvoltarii de relaţii economice naţionale şi internaţionale  și dezvoltării pieței naționale.

Dezvoltarea sectorul agroalimentar național presupune utilizarea eficientă a resurselor și oportunităților existente. În consecință, este de dorit dezvoltarea unor structuri integratore, din diverse domenii, sub forma clusterelor care să ofere membrilor săi posibilitatea de a sesiza fenomenele socio-economice în sine și de a percepe impactul pe care dezvoltarea antreprenoriatului îl are asupra societății în general. Astfel, gradul în care antreprenoriatul se va putea dezvolta constituie o rezultantă a unui complex de factori pe care membrii clusterului vor reuși să le folosească în favoarea lor, prin utilizarea în comun a informațiilor, resurselor și facilităților de care dispun, prin intercorelarea cerințelor consumatorilor cu oferta mediului economic.

În acest sens a fost înființată Rețeaua Națională de Clustere din Sectorul Agroalimentar, având următoarele obiective:

I. Cooperare

 • susținerea dezvoltării sectorului agroalimentar la nivel local şi regional;
 • dezvoltarea unei politici de clusterizare coerentă;
 • participarea comună la proiecte naţionale şi internaţionale;
 • identificarea și monitorizarea programelor de finanţare specifice, sprijin în elaborarea proiectelor de finanţare;
 • colaborare cu alte organizaţii, clustere cros-sectoriale din ţară şi străinătate, colaborare cu autorităţile publice locale, regionale, naționale şi instituţii;
 • elaborarea de propuneri legislative; conştientizarea legislaţiei în vigoare în rândul membrilor;
 • atragerea de fonduri destinate managementului rețelei.

II. Cercetare şi inovare

 • promovarea noilor tehnologii in vederea implementarii acestora in procesele de productie, a metodelor de eficientizare a productiei, a consumului energetic, a consumului specific;
 • promovarea metodelor care sa duca la cresterea valorii adaugate a produselor realizate de firmele acestei retele;
 • crearea unei baze de date care sa faciliteze accesul la rezultatele cercetării-dezvoltării;
 • asigurarea, pe bază de comandă, de activităţi de consultanţă şi testare-încercare a produselor;
 • participarea şi/sau iniţierea de proiecte de dezvoltare și inovare şi sprijinirea inventatorilor, colaborare pe plan profesional cu instituţii, organizaţii de inovare-cercetare.

III. Resurse umane

 • crearea unor sisteme de instruire si cointeresare specifice pentru asigurarea de personal specializat la toate nivelurile, in vederea stabilizarii fortei de munca, atat pentru cei angajati deja, cat si pentru cei ce urmeaza sa se angajeze;
 • facilitarea conexiunii dintre producatorii industriali de profil si tinerii designeri prin diverse stagii de practica;
 • crearea premizelor pentru asigurarea conditiilor de lucru, de transport, diverse alte facilitati pentru personalul lucrativ din  firmele membre ale clusterelor care fac parte din consortiu, chiar si prin colaborarea cu Autoritatile locale administrative.

IV. Piață

 • dezvoltarea de relaţii economice naţionale şi internaţionale;
 • participare comună la expoziţii, târguri şi conferinţe de profil naţionale şi internaţionale, orientarea către piețe;
 • dezvoltarea pieței naționale;
 • includerea în lanțul de valoare a verigilor cu valoare adăugată mare.

V. Realizarea unei rețele electronice de comunicare

Desfășurarea fluxului de informatii, a schimbului de experiență și promovare a celor 6 clustere se va realiza prin intermediul unei rețele electronice de comunicare care să asigure:

 • informarea în timp real;
 • prezentare oficială a proiectelor în curs de realizare;
 • optimizarea timpului de lucru pe proiect al experților;
 • interacțiune promptă între specialiștii coordonatori de proiecte (chat, forum, bibliotecă de documente);
 • creearea grupurilor de lucru pe proiecte;
 • schimbul de documente și accesul experților la informație în timp real – elimină timpul pierdut prin corespondență clasică;
 • informarea rapidă a grupurilor de lucru asupra comunicărilor de interes general;
 • prezentarea cererilor și ofertelor;
 • prezentarea evenimentelor de interes general;
 • asigurarea unei colaborări eficiente între cercetare și mediul de afaceri.

Clusterele partenere în Rețeaua Națională a Clusterelor din Sectorul Agroalimentar care au convenit să colaboreze și să se asocieze în vederea atingerii obiectivelor stabilite sunt:

 • Asociaţia „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca (AgroTransilvania Cluster) – reprezentată de Felix Arion, Manager general
  • Agro Food Covasna – reprezentat de Silviu Manole, Președinte
  • Polul de competitivitate IND-AGRO-POL – reprezentat de Cornelia Muraru Ionel, Președintele Asociației IND-AGRO-POL care asigura managementul clusterului
  • INDAGRO Vest – reprezentat de Mirco Maschio, Președinte
  • INOMAR Cluster – reprezentat de Stănică Enache, Președinte
  • AGROPRO Oltenia Cluster, reprezentat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin doamna Marilena Bogheanu, Director General.
  • BioNEst Cluster, reprezentat de Sebastian Brumă, Vicepreședinte.

Președintele rețelei este domnul profesor Felix Arion, Manager general AgroTransilvania Cluster, iar  coordonarea acesteia va fi asigurată de un Comitet de Coordonare format din câte un reprezentant al fiecărui cluster, astfel:

•   Felix Arion, Manager general AgroTransilvania Cluster;

•  Silviu Manole, Președinte Clusterul Regional Inovativ AgroFood; 

•   Cornelia Muraru Ionel, Președinte Asociatia IND-AGRO-POL;

•   Mirco Maschio, Președinte INDAGRO Vest;

•   Stănica Enache, Președinte INOMAR Cluster;

•   Marilena Bogheanu, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, AGROPRO Oltenia Cluster.

• BioNEst Cluster, reprezentat de Sebastian Brumă, Vicepreședinte.