Membri

Parteneri – cercetare și educație

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu aproape peste 140 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţămînt Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Telefon: 0264-596-384 int. 159
Web: http:// www.usamvcluj.ro
Email: pr@usamvcluj.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ NAPOCA

Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este complexă şi cuprinde treisprezece facultăţi repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia-Mare la care se adaugă extensiile în localităţile Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău. Oferta educaţională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi programe de formare continuă.

Telefon: 0264-401-200
Web: http://www.utcluj.ro

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI PRIN FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

UBB este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

Telefon: 0264 405 300
Web: http://www.ubbcluj.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE CLUJ-NAPOCA

INCDTIM este singurul institut naţional de cercetare dezvoltare din regiunea de N-V, reacreditat 2008, cu dotare la standarde europene oferind un mediu profesional celor care aspiră la o carieră în domenii de cercetare ca spectrometria de masă, cromatografia şi fizica ionilor, fizica sistemelor nanostructurate, fizică moleculară şi biomoleculară şi tehnologia izotopilor stabili.

Telefon: 0264 420 042
Web: http://itim-cj.ro/

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTRUMENTAȚIE ANALITTICĂ CLUJ-NAPOCA

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest este o organizaţie regională înfiinţată ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale, obiectivele principale fiind diminuarea disparităților regionale,  dezvoltarea economică și socială a regiunii precum și facilitarea cooperării la nivel regional, național și european.

Date de contact:

E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Web: www.nord-vest.ro

Facebook

Telefon: 0264-431550

INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE CLUJ FILIALA INCDSB BUCURESTI

Date de contact: Cluj Napoca, str. Republicii, nr.48, jud. Cluj

E-mail: office@icbcluj.ro

Telefon: 0264598084

COLEGIUL TEHNIC RALUCA RIPAN

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “RALUCA RIPAN” cunoscut de mulţi după vechiul nume, L.I.A. (Liceul de Industrie Alimentara), a fost şi este singura şcoală cu profil de industrie alimentară din judeţ. La înfiinţare, în anul 1948, s-a numit Şcoala Tehnică Alimentară pentru Industria Produselor Lactate. De-a lungul anilor, numele şcolii a fost schimbat în: Liceul Industrial pentru Industria Alimentară, Liceul Industrial nr. 5, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Raluca Ripan”.

Telefon: 0264 442 512
Web: http://colegiulralucaripan.ro/