Programul Operational Capacitate Administrativa

8 X S3 = ROMANIA INTELIGENTA

Proiect derulat in parteneriat:

  • Lider de proiect: ASOCIATIA CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN
  • Partener 1: FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIATIEI ROMANE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICA SI DE SOFTWARE
  • Partener 2: ASOCIATIA CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA

Durata de implementare a proiectului: 16 luni ( implementarea a inceput din luna septembrie 2018)

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Formulare si promovarea unui set de politici publice alternative în scopul cresterii competitivitaþii regiunilor din România.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. 1. Crearea unui model de structura regionala capabila sa formuleze si sa promoveze propuneri alternative la politicile publice guvernamentale in domeniul competitivitatii prin propuneri de monitorizare si actualizarea strategiilor regionale de specializare inteligenta (S3).
  2. 2. Multiplicarea modelului suport pentru generarea de propuneri politicile publice guvernamentale, pe baza structurilor relevante regional, la nivelul tuturor regiunilor din România.

Valoare proiect: 947.447,86 lei