Expert achiziții publice

Cursul de formare întitulat  „Expert achiziții publice”(cod COR 214946), curs acreditat ANC, participând membri ai EMC și angajați ai membrilor clusterului.