Descriere cluster

ISTORIC

ISTORICUL CLUSTERULUI

AgroTransilvania Cluster s-a născut din dorința celor 20 de membri fondatori, care au decis să creeze o asociație non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agroindustrial, Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca, oferindu-i cadrul legal pe data de 21 februarie 2013. În urma unei idei cristalizate cu mult timp înainte, au fost făcuți pași constanți în direcția realizării acestei idei prin întâlniri sectoriale, formale sau informale între viitorii membri ai clusterului, pentru a descoperi punctele comune de interes si posibilele acțiuni ce pot fi puse în practică. Elementul coagulant al acestei idei l-a constituit Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Cluj, care a moderat diversele puncte de vedere și a adunat în jurul său principalii actori care s-au arătat interesați în a investi în această idee, Hygia Consult SRL, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

O primă etapă în dezvoltarea clusterului agroindustrial a fost urmarea firească a interacțiunilor preexitente dintre diverși membri ai clusterului, în direcția exploatării eficiente a relațiilor din cadrul lanțurilor de valoare. În această etapă, clusterul a acoperit următoarele domenii: producătorii primari, procesatori, furnizori de echipamente și utilaje, cercetare, dezvoltare și inovare, furnizorii de servicii conexe și furnizorii de servicii publice. În fapt, lanțul de valoare generat de structura asociativă, nu s-a limitat doar la intermedierea produselor, ci a integrat în mare măsură întregul sistem de agro-business pe plan local și regional.

O a doua etapă în dezvoltarea clusterului a fost creșterea vizibilității clusterului, devenind tot mai atractiv pentru noi potențiali membri. Misiunea declarată a clusterului a fost să devină un pol integrator al cercetării, inovării, transferului tehnologic și a dezvoltării durabile a sectorului agroindustrial transilvănean (susținerea competitivității durabile a sectorului agroindustrial).

O a treia etapă în dezvoltarea clusterului a fost creșterea capacității de CDI în domeniul bioeconomiei și consolidarea imaginii pe plan național și internațional a AgroTransilvania Cluster, ca și cluster inovativ de specializare inteligentă prin crearea ,,Centrului de Cercetări Avansate pentru Produse și Procese Alimentare Inovative”, care să răspundă nevoilor membrilor.

Sporirea vizibilității clusterului și a membrilor săi este un deziderat de la care managementul AgroTransilvania Cluster nu se abate. Prin fructificarea resurselor locale existente, asociația a reușit să creeze rețele locale și naționale/internaționale de colaborare. AgroTransilvania Cluster este membru al Asociației Clusterelor din România-CLUSTERO, Rețeaua Clusterelor din domeniul agro-alimentar din România, Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord, Danu4AgroInd (Danube Agro-industrial Clusters Network), Comitetul de Monitorizare al Planului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Rețeaua Națională a Clusterelor din Domeniul Agroalimentar, grupurile de lucru pentru crearea Strategiei Naționale de Dezvoltare Rurală, Consorțiul Master Food Identity, Food in Eco Network, Danube Bio-economy Network și European Cluster Alliance, demarând, de asemenea relații de colaborare în domeniul reprezentării, comercial, de dezvoltare, de cercetare, etc. cu entități nu doar din România, ci și din țări din Europa precum Italia, Spania, Germania, Portugalia etc. și de pe alte continente (SUA, Irak, Coreea de Sud, Japonia, Maroc etc.).

ORGANIZAȚIA DE REPREZENTARE A CLUSTERULUI

este ASOCIAȚIA CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 3765 din 18.02.2013 eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice. Pentru o mai bună identitate vizuală, a fost înregistrată marca AgroTransilvania Cluster la Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (Buletinul Oficial de proprietate Industrială, secțiunea Mărci și Indicații Geografice nr. 05/2014, pagina 219).

LANȚUL DE VALOARE

al clusterului rezidă din statutul său, în care se specifică faptul că asocierea este creată pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agroindustrial, cu scopul de a susține creșterea competitivității asociației, precum și a fiecărui membru în parte, atât pe piața națională, dar și internațională, pe baza unei strategii comune de dezvoltare. În viziunea echipei de management a clusterului (EMC), acest deziderat se poate realiza prin implicarea membrilor clusterului în activități comune, multi și trans-disciplinare, de cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, prestări de servicii, producție, creșterea vizibilității și nu numai, în direcția tranziției de la cluster emergent către un cluster inovator.

RELEVANȚA TERITORIALĂ

a clusterului nu se limitează doar la nivelul județului Cluj, ci se extinde la nivel regional, național și transnațional, prin intermediul relațiilor de afaceri dezvoltate cu mediul de afaceri din județ, din județele învecinate, cu alte clustere din România, dar și cu structuri administrative, educaționale și din mediul de afaceri din Europa și de pe alte continente.

VIZIUNE

Ne propunem să devenim principalul centru de transfer tehnologic de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul agroindustrial la nivel național.

MISIUNE

Să fim un partener activ și viabil de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul agroindustrial pentru actorii economici la nivel național și un model de bune practici de colaborare internațională.

OBIECTIVE

OBIECTIVUL STRATEGIC 1

Creșterea capacității de CDI în domeniul bioeconomiei și consolidarea imaginii de cluster orientat spre inovare pe plan național și internațional

OBIECTIVUL STRATEGIC 2

Completarea și diversificarea infrastructurii de CDI

OBIECTIVUL STRATEGIC 3

Valorificarea competențelor științifice-inovative existente la nivel de cluster prin implicarea IMM-urilor în procesul inovativ

OBIECTIVUL STRATEGIC 4

Dezvoltarea unor parteneriate naționale și internaționale care să conducă la creșterea performanței activității clusterului și a membrilor implicit

OBIECTIVUL STRATEGIC 5

Implicarea în dezvoltarea competențelor științifice și creșterea calității forței de muncă

OBIECTIVUL STRATEGIC 6

Creșterea reprezentativității calitative și cantitative a clusterului și a membrilor afiliați