Servicii

Cercetare, Dezvoltare și Inovare

AgroTransilvania Cluster pune la dispoziția membrilor infrastructura de cercetare din cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Produse și Procese Alimentare Inovative.

Afișați mai mult

Internaționalizare

AgroTransilvania Cluster inițiază și susține dezvoltarea de parteneriate internaționale, relații comerciale și transfer de tehnologii.

Afișați mai mult

Training

AgroTransilvania Cluster oferă formare și specializare pentru angajații din lanțul de valoare al industriei agroalimentare.

Afișați mai mult

Evenimente și networking

AgroTransilvania Cluster oferă acces la evenimentele organizate: Transylvanian Clusters International, misiuni economice internaționale, târguri de profil, workshop-uri, seminarii, mese rotunde, întâlniri ale grupurilor de lucru, creșterea vizibilității membrilor prin promovarea pe canale publice de comunicare ale clusterului.

Afișați mai mult

Diseminare și promovare activități de interes al membrilor

Apeluri de finanțare nerambursabilă, evenimente de profil, dezvoltarea de parteneriate pentru proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, internaționalizare.

Afișați mai mult