Cercetare, Dezvoltare și Inovare

AgroTransilvania Cluster pune la dispoziția membrilor infrastructura de cercetare din cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Produse și Procese Alimentare Inovative, care în prezent are 9 laboratoare funcționale.

Metodologia propusă pentru laboratoare este similară celor mai avansate laboratoare de profil din UE (Franța, Anglia, Germania) și se referă la analiza genomică (profilul ADN- acizi nucleici), analiza metabolomică (biomarkeri metabolici) și analiza senzorială (componente volatile care imprimă aroma și mirosul specific, componente nevolatile care imprimă gustul și aroma).

Prin laboratoarele create se poate asigura nu numai determinarea provenienței/originii bio-grografice unui produs agroalimentar, dar și asigurarea ca aceste produse, pe lanțul productiv și de procesare-distribuție la consumator („de la fermă la furculiță”) să fie sigure și accesibile.

Pentru mai multe detalii, luați legătura cu noi!

Laborator determinarea micotoxinelor/alergenilor din alimente și dezvoltarea coloranților alimentari din surse naturale

 • Servicii de extragere a compușilor organici (compuși fenolici, pesticide) din diferite matrici de mediu și alimentare;
 • Servicii de preconcentrare a extractelor obținute pentru analizele ulterioare;
 • Servicii de analiză și controlul prezenței alergenilor sau a micotoxinelor în matricele alimentare;
 • Servicii de determinare cantitativă a macroelementelor, elementelor esențiale sau potențial toxice în alimente, băuturi și probe de mediu;

Laborator genomică

 • Servicii de extragere a ADN-ului plantelor;
 • Servicii de cuantificare a ADN-ului prin metoda spectrofotometrică;
 • Servicii de amplificare a ADN-ului bazată pe reacția PCR împreună cu verificarea produselor de reacție PCR.

Laborator pentru analiză senzorială

 • Servicii pentru determinarea azotului cu N analizor;
 • Servicii pentru determinarea parametrilor cu NIR;
 • Servicii pentru determinarea nitraților și a nitriților prezenți în carne;
 • Servicii pentru determinarea acidității și concentrației în clorura de sodiu.

Laborator controlul și siguranța cărnii și produselor din carne

 • Servicii de analizare organoleptică a diverselor componente din alimente;
 • Servicii pentru determinarea parametrilor alimentari de gust cu ajutorul metodei organoleptice.

Laborator pentru controlul și siguranța laptelui și produselor din lapte

 • Servicii de aplicare și acreditare a unor metode biochimice și moleculare de certificare a calității și tipicității produselor din lapte;
 • Servicii de analiză rapidă, spectrometrie IR, metode IRMS și ICP-MS;
 • Servicii de amprentare moleculară.

Genetic improvement Lab cu următoarele servicii:

 • Testarea performanțelor reproductive a tăurașilor de la diferite ferme/fermieri;
 • Testarea performanțelor productive ale taurinelor specializate pentru îngrășare/reproducție;
 • Împaietare și etichetare paiete.

Feed Efficiency Lab cu următoarele servicii:

 • Analiza parametrilor nutritivi ai furajelor;
 • Procesarea cerealelor în vederea îmbunătățirii digestibilității și calităților nutritive;
 • Dezvoltarea și testarea de noi formule furajere și suplimente nutritive.

* Serviciile oferite membrilor ATC sunt în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, SRM 8000, și certificarea europeană GOLD