Diseminare și promovare activități de interes al membrilor

Promovarea atât online (campanii de promovare a activităților pe paginile de social media, site web) cât și offline (implicarea în activități de tipul: târguri naționale, internaționale, workshop-uri, programe de formare studenți) reprezintă  una dintre activitățile desfășurate constant la nivelul clusterului.

Pentru mai multe detalii, luați legătura cu noi!

Activități promovate și diseminate:

  • apeluri de finanțare nerambursabilă,
  • evenimente de profil,
  • dezvoltarea de parteneriate pentru proiecte de cercetare,
  • dezvoltare,
  • inovare,
  • internaționalizare.

* Serviciile oferite membrilor ATC sunt în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, SRM 8000, și certificarea europeană GOLD