„8 X S3 = România Inteligentă”

Programul de finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritară „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”

Durata de implementare:

Septembrie 2018 – Ianuarie 2020

Activități:

Obiectivul proiectului este ,, Formularea și promovarea unui set de politici publice alternative în scopul creșterii competitivității regiunilor din România”.

Prin proiect s-au propus: Crearea unui model de structură regională capabilă să formuleze și să promoveze propuneri alternative la politicile publice guvernamentale în domeniul competitivității prin Strategia Asociației Clusterul Agro-Food-Ind Napoca- AgroTransilvania Cluster- propuneri de monitorizare și actualizarea strategiilor regionale de specializare inteligentă (S3) și multiplicarea modelului suport pentru generarea de propuneri de politici publice guvernamentale, pe baza structurilor relevante regional, la nivelul tuturor regiunilor din România.

Valoarea proiectului:

947,447,86 LEI

Aveți nevoie de mai multe detalii?

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele AgroTransilvania Cluster, contactați-ne!