„AgroTransilvania Cluster – Cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei”

Programul Operațional Competitivitate.
Titlul Proiectului: „AgroTransilvania Cluster – Cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei”.
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Programul de finanțare:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”

Durata de implementare:

Septembrie 2016 – Decembrie 2023

Activități:

Obiectivul proiectului este „creșterea capacității de CDI în domeniul bioeconomiei și consolidarea imaginii pe plan național și internațional a AgroTransilvania Cluster, ca și cluster inovativ de specializare inteligentă”, prin crearea „Centrului de Cercetări Avansate pentru Produse și Procese Alimentare Inovative”.

În cadrul proiectului se vor crea și dota 7 laboratoare de cercetare (Laborator determinarea micotoxinelor/alergenilor din alimente și dezvoltarea coloranților alimentari din surse naturale, Laborator analiză senzorială, laborator control și siguranță laptelui și produselor lactate, laborator analiză instrumental, Laborator control și siguranța cărnii și produselor din carne, Laborator genomică, Laborator control și siguranța furajelor)  pentru dezvoltarea de noi activități și direcții de cercetare în domeniul siguranței, accesibilității și optimizării nutriționale a produselor alimentare, dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul clusterului prin detașarea de personal cu înaltă calificare pe perioada derulării proiectului, crearea unei structuri operaționale, formată din angajați poprii ai clusterului, dezvoltarea vizibilității clusterului prin organizarea și participarea la evenimente în scopul proiectului, precum și dezvoltarea unor servicii de consultanță specializată și personalizată pentru membrii.

Valoarea proiectului:

17.259.994,44 LEI

Aveți nevoie de mai multe detalii?

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele AgroTransilvania Cluster, contactați-ne!