„Dezvoltarea sustenabilă a clusterului agro-industrial sub brandul AgroTransilvania Cluster”

Programul de finanțare:

Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice, Operațiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau Clustere”

Durata de implementare:

Mai 2014 – Mai 2016

Activități:

Proiectul a avut ca și scop consolidarea și crearea premiselor de dezvoltare durabilă a clusterului prin management și marketing performant.

Clusterul a organizat și participat la peste 7 cursuri de formare profesională, 4 mese rotunde, workshopuri și seminarii 15 conferințe și târguri naționale și internaționale în vederea construirii de imagine (branding) și a facilitării schimbului de experiență (knowledge transfer) pe plan intern și extern.

Valoarea proiectului:

200.000 EURO

Aveți nevoie de mai multe detalii?

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele AgroTransilvania Cluster, contactați-ne!