„Tracking opportunities to develop and strengthen data collection and big data in agrifood chain to increase competitivity of SMEs”-TRACK

Programul de finanțare:

COSME, Apel: COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02 (European Strategic Cluster Partnership for smart specialization investments), Tipul Acțiunii: COSME-GA (Grant agreement)

Durata de implementare:

Octombrie 2018 – Decembrie 2020

Activități:

TRACK are scopul de a crea un ecosistem interregional favorabil pentru a stimula potrivirea de noi soluții inovatoare cu cerințele specifice lanțului agroalimentar, prin intermediul investițiilor asociate cu industria alimentară avansată 4.0. Această acțiune va fi realizată prin modernizarea lanțului agroalimentar, prin intensificarea polenizării încrucișate între sectoarele TIC/ trasabilitate și datele ofertelor (TBD), în IMM-urile prioritare și actorii industriei agroalimentare.

TRACK crește competitivitatea acestor actori, aflându-se în strânsă legătură cu Agro-Food S3 Platform pe secțiunea ,,Trasabilitate și date mari”, prin urmărirea oportunităților de dezvoltare și consolidare a culegerii de date și a datelor mari din SUA pe sectorul agroalimentar, în vederea stimulării industriei agroalimentare 4.0.

Sumarizând datele prezentate anterior, se poate sublinia faptul că serviciile pe care clusterul le pune la dispoziția membrilor sunt diverse și se materializează în suma activităților desfășurate și promovate acestora.

Activitățile propuse sunt rezultate în urma analizei zonelor de interes manifestate de entitățile aparținătoare și sunt create conform profilului acestora.

Valoarea proiectului:

44.020 EURO

Aveți nevoie de mai multe detalii?

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele AgroTransilvania Cluster, contactați-ne!