Borsai OrsolyaDirector laborator analiză genomică

Absolventă a facultății de Horticultură, specializarea Peisagistică (2008-2018) a obținut titlul de doctor în 2018 în Genetica și ameliorarea plantelor. În timpul studiilor a beneficiat de mai multe burse Erasmus, continuând studiile și cercetările în străinătate (Polonia și Spania). Încă din anul 2016 a desfășurat activități de cercetare, în calitate de asistent de cercetare în horticultură, în Laboratorul de culturi în vitro, în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Majoritatea temelor de cercetarea abordate au fost axate pe cercetare aplicativă, pe implementarea unor noi tehnologii de micropropagare pentru producerea de material săditor dendro-floricol. De-a lungul acestor ani a fost implicată în 8 proiecte de cercetare, iar rezultatele cercetărilor au fost publicate sub forma unor articole științifice (32 în total) în reviste naționale și internaționale dintre care 16 în reviste cotate ISI. În prezent, își desfășoară activitatea de cercetare în cadrul Laboratorului de Analiză Genomică al Clusterului AgroTransilvania.

Experiență
 • 2019- prezent: Membru în Programul Operațional de Competitivitate , POC-A1-A1.1.1-B-2015;
 • 2016 – 2018: Membru în proiecte de mobilitate, PN-III-P3-3.1-PM-RO-MD-2016-0075 ,USAMV Cluj-Napoca;
 • 2018 – 2019: Membru în proiecte de mobilitate, PN-III-P3-3.1-PM-RO-CN-2018-0089 , USAMV Cluj-Napoca;
 • 2018 – 2019: Cadru didactic asociat – Asistent universitar, Departamentul de Horticultură și peisagistică , Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;
 • 2016-2019: Asistent de cercetare în horticultură, USAMV Cluj-Napoca;
 • 2014 – 2016: Secretar de redacție, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
Educație
 • 2014 – 2018: Studii Doctorale, Specializarea “Horticultură, Genetică și ameliorarea plantelor”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;
 • 2012- 2014: Master: Specializarea “Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;
 • 2012 – 2014: Modulul Pedagogic, Nivelul I și II, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;
 • 2008 – 2012: Licență: Specializarea “Peisagistică”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca.
 • 2004-2008: Profil Bilingv- Științe ale naturii, Liceul Teoretic ‘Nagy Mózes’ – Târgu Secuiesc, județul Covasna
Alte specializări și calificări:
 • 2021 – Publicare manual didactic: Borsai, O., Mitre, V. (2021). Tehnologii pomicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, România.
 • Publicare numeroase articole științifice ISI, ISI proceedings, BDI.

detalii de contact

+40753088900

Profil Rețele Sociale