Horațiu Felix ArionDirector General

Prof. dr. Felix Arion este Directorul General al AgroTransilvania și Directorul Departamentului de Științe Economice al USAMV din Cluj-Napoca. În prezent, este președinte al Rețelei Clusterelor Românești în domeniul agroalimentar. Începând cu 2018 este expert pentru Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor, iar în 2020 a fost nominalizat de Comisia Europeană, DG JRC, ca expert desemnat să asiste Revizuirea Tranziției Industriale a României în domeniul agroalimentar. Principalele activități și domeniile de expertiză sunt legate de administrarea afacerilor în zonele rurale și de politicile agricole, cele mai recente inițiative naționale și internaționale fiind legate de domeniile precum: inovare în agricultură, agricultură inteligentă și agro-hubs.

Experiență
 • 2016 – prezent: Director general, Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca;
 • 2013 – prezent: Manager general, Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca;
 • 1998 – prezent: Profesor universitar, Director al Departamentului de Științe Economice, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;
 • 2018 – 2019: Responsabil planificare strategică, Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca;
 • Coordonator a 5 programe de studii (3 pentru nivel de licență și 2 pentru nivel de master, inclusiv un program de master ERASMUS MUNDUS – Master Food Identity);
 • Autor sau coautor a 9 cărți științifice și a peste 60 de lucrări științifice publicate în reviste evaluate de colegi;
 • Manager de proiect sau coordonator de proiect pentru mai mult de 21 de proiecte naționale și internaționale de cercetare, dezvoltare și consultanță;
 • Membru în Comitetul de Monitorizare al Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020;
 • Membru al Comitetului Prezidenţial al României pentru Politici Publice pentru Dezvoltarea Agriculturii în România;
 • Membru al grupurilor tematice de lucru „GLT 4 – Lanțul valoric al produselor agroalimentare, calitate, promovare, marketing și comunicare”, al Comitetului Consultativ Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit al Politicii de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
 • Membru al Asociației Managerilor și Inginerilor Economici din România (AMIER);
 • Expert evaluator al diferitelor proiecte/programe naționale de cercetare și instituționale în domeniul Economie Agricolă, Dezvoltare Rurală, Politici, Economie (CEEX din 2005, CNCSIS din 2004, AGRAL din 2004);
 • Expert evaluator al ARACIS (Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din România)- din 2008;
 • Inclus în baza de date a experților evaluatori ai expertului evaluator pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie „Bursele individuale” (IF) H2020-MSCA-IF-2014, ca parte a Programului-cadru european pentru Cercetare Orizont 2020 – din 2014;
 • Expert evaluator și reporter al Programului de cercetare ceh-norvegian CZ09, Mecanism financiar 2009-2014 – din 2014.
Educație
 • 1998 – 2004: Studii Doctorale: Specializare “Management și Marketing în Agricultură”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;
 • 1997 – 1998: Master: Specializare “Agribusiness”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;
 • 1992 – 1997: Licență: Științe Economice, “Economia producției agricole și silvice”, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Babeș Bolyai
Alte specializări și calificări:
 • 2018 – Training în Politici Publice în Domeniul Competitivității Economice Regionale și Naționale;
 • 2015 – Training avansat la Farmers Academy (Coreea de Sud);
 • 2015 – Proiectul de dezvoltare Orizont 2020 (Austria);
 • 2015 – Cluster de Excelență în Management, Barcelona;
 • 2014 – Certificat profesional de “De la strategia de marketing la rezultate: pași și instrumente pentru marketing Implementarea Planurilor”, de la Academia de Management și Marketing de Afaceri;
 • 2010 – Certificat de Training în domeniul “Tehnici de Vânzări și Vânzare ușor de folosit. O abordare ușoară și practică a vânzărilor, tehnicilor de vânzare, procesului de vânzare și tehnicilor de negociere”, a lui Gabriel A. Balazs, SUA;
 • 2010 – Certificat Profesional de „Project Manager”, de la Transylvania Business Center;
 • 2007 – Certificat de pregătire în domeniul „Management de proiect”, al lui Enrico Tomasetti, Urbino Universitatea, (Italia);
 • 2004 – Certificat de pregătire în domeniul Young Scoientist Fellowship Programul Norman E. Borlaug pentru România la Universitatea din Iowa, SUA;
 • 2003 – Certificat de Pregătire în domeniul „Lumea Afacerilor” Agenția Națională de Parteneriat cu Economical and Social Environment) și Junior Achievement România, Predeal, România;
 • 2002 – Certificat de pregătire în domeniul Școlii de vară agro-mediu la Universitatea Szent Istvan, Godollo, Ungaria în cadrul programului CEEPUS;
 • 2001 – Certificat de Pregătire în domeniul „Comunicaţii. Abilități pentru comunicare eficientă bazată pe utilizarea eficientă a instrumentelor personale precum vocea, respirația, poziția, vorbirea și formularea”, a lui R. Klaassen, Institutul de Formare a Profesorilor de Agricultură STOAS (Olanda);
 • 2000 – Certificat de pregătire în domeniul managementului durabil al nutrienților în agricultură, al Prof. A. Hekstra, director al Fundației pentru managementul durabil al nutrienților în agricultură (Olanda).

detalii de contact

Profil Rețele Sociale