„AgroTransilvania Cluster – Centru de cercetare, dezvoltare, inovare şi suport în domeniul bioeconomiei”

„AgroTransilvania Cluster – Centru de cercetare, dezvoltare, inovare şi suport în domeniul bioeconomiei”

Programul de finanțare:

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Durata de implementare:

25 Octombrie 2022 – 31 Decembrie 2023

Obiective:

Obiectivul general al proiecului este extinderea capacităţii de CDI în domeniul bioeconomiei şi consolidarea imaginii AgroTransilvania Cluster pe plan naţional şi internaţional prin crearea „Centrului de cercetare, dezvoltare, inovare şi suport în domeniul bioeconomiei” într-o perioadă de 15 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului și rezultatele așteptate sunt:

  • OS.1. Creşterea capacităţii de CDI a clusterului şi a membrilor prin crearea şi dotarea cu infrastructură specifică a 3 laboratoare de CD până la finalul anului 2023;
  • OS.2. Asigurarea unei exploatări eficiente a clusterului, prin crearea a trei departamente, formate din angajaţi proprii ai clusterului, responsabili cu implementarea strategiei de dezvoltare şi a activităţilor specifice proiectului, pe o perioada de 15 luni;
  • OS.3. Creşterea competitivităţii clusterului şi a membrilor prin dezvoltarea de programe de internaţionalizare, schimb de experienţă, găzduirea de delegaţii naţionale/ internaţionale, organizarea de evenimente naţionale/ internaţionale şi cursuri de formare/ specializare, pe parcursul a 15 luni de implementare;
  • OS.4. Creşterea vizibilitaăţii clusterului şi a membrilor atât pe plan naţional cât şi internaţional prin derularea de campanii de promovare online şi offline, pe o perioada de 15 luni;
  • OS.5. Contribuţia clusterului la domeniul ştiintific în domeniul bioeconomiei prin co-publicarea a 9 materiale de specialitate până la finalul perioadei de durabilitate;
  • OS.6. Dezvoltarea capacităţii de CD şi inovare la nivelul clusterului prin atragerea a 2 entităţi de CD în cluster şi plasarea pe piaţă de către membrii clusterului a minim 2 noi produse rezultat din activitatea de CD, la finalul perioadei de implementare.

Proiectul se derulează pe o perioadă de cincisprezece (15) luni, respectiv 25.10.2022 – 31.12.2023 şi se implementează în următoarele locații:

  • Departament Productivity Improvement– extravilan localitatea Cibu, comuna Fantanele, jud. Mures,
  • Departament Smart Agri– sat Mociu, nr.147/3, comuna Mociu, jud. Cluj
  • Departament Cluster Development– Cluj-Napoca,incinta CREIC- Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative- Str. Tiberiu Popovici, nr. 2-4, etaj I, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Valoarea proiectului:

10.402.565,30 LEI

Aveți nevoie de mai multe detalii?

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele AgroTransilvania Cluster, contactați-ne!