„Food in Eco Network-internationalization and global competitiveness of European SMSs in Food and Eco Logistics Sector”- Food Net

Programul de finanțare:

COSME, Apel: COS-CLUSINT-2016-03-01, Topic COSME-2016-CLUSTER-1A support the establishment of European Strategic Cluster Partnership- Going International (ESCP-4I)

Durata de implementare:

Decembrie 2017 – Decembrie 2019

Activități:

Consorțiul pentru implementarea proiectului a fost format din 5 parteneri. Proiectul și-a propus să dezvolte un model de lanț valoric care să asigure cooperarea între IMM urile din grupurile alimentare. Această cooperare a vizat transferul și de cunoștințe (tehnologice și non-tehnologice) și exploatarea acestora, precum și activitățile de explorare, punând accent pentru colectarea și utilizarea practică a acestora.

Valoarea proiectului:

43.185,20 EURO

Aveți nevoie de mai multe detalii?

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele AgroTransilvania Cluster, contactați-ne!