„Learn2Do4Entrepreneurship”

Programul de finanțare:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară ,,Locuri de muncă pentru toți”

Durata de implementare:

Ianuarie 2018 – Ianuarie 2021

Activități:

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu 6 parteneri:

  • Civitta Strategy & Consulting SA,
  • Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară Cluj-Napoca,
  • Asociația Cluster Mobilier Transilvan,
  • Asociația Ropot,
  • Universitatea din Oradea,
  • Filiala Transilvania a Asociației române pentru industria electronică și de software.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale și susținerea inițiativelor de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale în regiunea Nord-Vest, asigurarea accesului la activități integrate de consiliere, sprijin pentru inițierea afacerilor, asistența, mentoring și prin formare profesională.

Direcții majore de acțiune, ale proiectului:

  1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 440 de persoane din grupul țintă în cadrul unui program de formare profesională.
  2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin sprijinirea a 49 de antreprenori, ce vor beneficia de o subvenție de investiții pentru dezvoltarea unei afaceri, în valoare de 36.000 euro.
  3. Asigurarea unui program de consiliere/mentorat permanent pentru afacerile dezvoltate în cadrul celor 36 de luni de implementare și la 12 luni după finalizarea proiectului prin mecanismele de sprijin dezvoltate (ore de consultanță, introducere în rețeaua clusterelor, participarea la evenimente de networking).
  4. Promovarea culturii antreprenoriale prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat, printr-o campanie de promovare și informare, precum și evidențierea exemplelor de succes.

Valoarea proiectului:

12.986.953,06 LEI

Aveți nevoie de mai multe detalii?

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectele AgroTransilvania Cluster, contactați-ne!