Adriana DavidDirector laborator analize fizico – chimice la carne și produse din carne

Dr. Adriana David a lucrat ca și cadru didactic în învățământul preuniversitar și apoi în învățământul universitar din orașul Cluj – Napoca, în paralel lucrând pentru diferite organizații de stat și/sau private ca și consultant pe parte de formare profesională, membru în consiliul de administrație sau certificări bio/ecologice precum și cercetare. În acest moment este șef lucrări, Facultatea de Agricultura, USAMV Cluj – Napoca și Director Departament Cercetare Dezvoltare AgroTransilvania Cluster. Pe parcursul acestor ani a publicat 4 articole ISI, 2 ISI procedings, 45 de articole BDI și 3 cărți în editurile naționale. În plus, a fost director/ responsabil de proiect pentru 7 proiecte naționale și membru în colectivele de cercetare a 13 proiecte naționale și internaționale.

Experiență
  • 2019 – prezent: Coordonarea activităților specifice de cercetare și activități specifice de management a proiectului, SC Agro Cosm Fan SRL;
  • 2018 – prezent: Director Departament Cercetare – Dezvoltare, Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca;
  • 2009 – prezent: Lector, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca;
  • 2010 – 2012: Inspector de specialitate, CERES ORGANIC CERT SRL;
  • 2005 – 2009: Asistent universitar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca;
  • 2003 – 2005: Profesor de specialitate – titular, Colegiul Tehnic Tehnofig, Cluj – Napoca;
  • 2002 – 2004: Coordonator departament alimentație publică/Lector, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților, Cluj – Napoca;
  • 1999 – 2003: Profesor de specialitate, Colegiul Tehnic Raluca Ripan.
Educație

2005-2012: Studii Doctorale: Specializarea “Științe inginerești – inginerie mecanică”, Universitatea Tehnică – Cluj – Napoca;

1999-2001: Master: Specializarea “Informatică tehnică”, Universitatea Tehnică – Cluj – Napoca;

1999-2000: Master: Specializarea “Controlul Calității Produselor Alimentare în Contextul Normelor Europene”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca;

1994-1999: Licență: Specializarea “Inginer profil Ingineria produselor alimentare, Specializare Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca;

1990 – 1994: Operator industria cărnii, laptelui și conservelor din legume și fructe și Diplomă de bacalaureat, Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară, Cluj – Napoca.

Alte specializări și calificări:

 

detalii de contact

+40740180235

Profil Rețele Sociale