BIOECONOMY AS DRIVER FOR GREEN, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH

BIOECONOMY AS DRIVER FOR GREEN, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH

CLUSTERS AND THEIR ROLE AS KEY PLAYERS

Bioeconomia ca motor pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă – Clusterele și rolul lor ca entități cheie

Ca parte a seriei de evenimente a Săptămânii Verzi a UE, în perioada 28-29 septembrie 2020, Asociațiile de Clustere din Bulgaria și România, împreună cu Alianța Clusterelor Europene și susținute de DG Grow, Enterprise Europe Network și consorțiile Horizon 2020 Be Rural & Celebio, organizează o conferință hibridă (la fața locului și online) dedicată subiectului bioeconomiei ca motor pentru o dezvoltare ecologică, durabilă și incluzivă.

Prima zi va aborda bioeconomia din mai multe perspective, cum ar fi lanțurile valorice agroalimentare, recalificarea, S3, subliniind rolul clusterelor ca piloni ai ecosistemelor industriale. Domnul professor Felix Arion, Manager generar AgroTransilvania Cluster a fost invitat key speaker la acest eveniment în cadrul secțiunii Clustere în redresarea europeană: acțiuni pentru ecosistemul agroalimentar.

În plus față de tema principală a evenimentului, organizatorii susțin implicarea altor sectoare industriale și a reprezentanților grupurilor lor, oferind un panel special pentru oportunități de pitching, pentru a prezenta ultimele evoluții și potențialul de cooperare intersectorială.

A doua zi este dedicată unei sesiuni de lucru comune a clusterelor din România și Bulgaria către o abordare comună în contextele dunărene și europene.

FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future

FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future

AgroTransilvania Cluster, în colaborare cu Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul unui consorțiu format din 7 parteneri din Portugalia, Italia, România, Olanda și Germania au realizat o propunere de proiect – FOSTER – Food oriented skills training to empower resources: bio-based education centers for the future – Bio-based Industries Joint Technology Initiative.

FOSTER urmărește reducerea decalajelor de competențe și competențe din ecosistemul de bioeconomie.

FOSTER va răspunde nevoii de bioeconomie a unei cooperări sporite între bio-industrie, IMM-uri și sistemul de educație și formare pentru a evita lacunele de aptitudini și competențe, prin abordarea sistemelor alimentare, și anume sestorul agroalimentar, un sector economic de o importanță relevantă pentru Uniunea Europeană.

Una dintre preocupările FOSTER va fi dezvoltarea metodologiilor adecvate pentru a satisface nevoile de aptitudini și competențe ale IMM-urilor, sprijinind crearea de strategii pentru prevenirea lacunelor de competențe.

Propunerea FOSTER are ca scop definirea unei strategii de formare, dezvoltare și inovare în ceea ce privește abilitățile și competențele din zona de muncă a sectorului agroalimentar, care să fie consolidată pe baza procesului de creare a unui Consorțiu european inovator, de centre de educație bazate în organizare, sistematizare, difuzare, transferabilitate și operaționalizarea bio-abilităților, în conformitate cu paradigma economiei circulare. FOSTER va interconecta centrele de educație bazate pe pentru a satisface nevoile industriei de abilități și competențe asupra nivelul de educație și formare profesională

Pe lângă abilitățile tehnice, FOSTER se va preocupa de abilitățile transversale, cum ar fi lucrul împreună, gândirea critică și rezolvarea creativă a problemelor. Influența crescândă a roboților și algoritmilor pe piețele noastre de muncă, crește nevoia de abilități „umane” unice, cum ar fi empatia și adaptarea la schimbare în medii complexe.

Organizațiile care derulează această propunere:

Polytechnic Institute of Viseu IPV – Portugalia

Università Cattolica del Sacro Cuore – Italia

CISI – Italia

AgroTransilvania Cluster – România

Mentortec – Portugalia

Hanze Universe of Applied Sciences – Olanda

Agrathaer -Germania.