AgroTransilvania Cluster a fost selectat ca partener în vederea constituirii grupurilor tematice pentru elaborarea Planului Național Strategic – perioada 2021-2027

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, a lansat în data de 27.06.2019 procesul de selectare a partenerilor în vederea constituirii grupurilor tematice pentru elaborarea Planului Național Strategic (PNS) 2021-2027.

În vederea respectării principiului parteneriatului vor fi constituite structuri parteneriale cu rol consultativ, pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe cu finanțare europeană, constituite în cadrul Comitetului Consultativ Tematic PNS.

Prin intermediul acestui comitet consultativ vor fi organizate mai multe grupuri de lucru subsecvente, pe următoarele domenii de interes aferente obiectivelor specifice: agricultură, industrie alimentară, siguranță și securitate alimentară, mediu și climă, tineri fermieri, ocupare şi incluziune socială inclusiv LEADER, cercetare, inovare, transfer de cunoștințe.

AgroTransilvania Cluster a fost selectat ca partener pentru elaborarea Planului Național Strategic 2021-2027, avand rol consultativ pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe cu finanțare europeană, constituite sub umbrela Comitetului Consultativ Tematic PNS. În cadrul acestui comitet consultativ vor fi organizate mai multe grupuri de lucru subsecvente, pe domenii de interes aferente obiectivelor specifice, AgroTransilvania Cluster fiind inclus în următoarrele grupuri de lucru:

 Agricultură și Industrie alimentară;

 Economie rurală și infrastructură

 Cercetare și inovare

În prezent, cele trei regulamente care vizează Politica Agricolă Comună, respectiv planurile strategice, finanțarea, gestionarea și monitorizarea, organizarea comună de piață, sunt în plin proces de analiză și negociere, căutându-se cele mai potrivite căi de legiferare pentru o implementare cât mai eficientă. Propunerea Comisiei prevede o abordare în care statele membre vor avea mult mai multă flexibilitate în elaborarea intervențiilor și în garantarea rezultatelor.

Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de programare națională trebuie să respecte principiul european al parteneriatului. Statul membru trebuie să organizeze și să recunoască un parteneriat care să includă următoarele categorii de parteneri:

1. Autorități publice relevante regionale și locale competente;

2. Parteneri economici și sociali;

3. Autorităţi competente în domeniul mediu şi climă;

4. Organisme relevante care reprezintă societatea civilă și, după caz, organismele responsabile cu

promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a egalității de gen și a nediscriminării.

Propunerile emise de partenerii care vor fi cooptați trebuie să fie în acord, și să ia în considerare Noul model de livrare PAC care pune accent pe performanță din perspectiva stabilității strategiei propuse astfel încât România să poată implementa Planul Național Strategic într-un mod eficient fără a exista devieri care pot conduce la eventuale corecții financiare.

În vederea respectării principiului parteneriatului vor fi constituite structuri parteneriale cu rol consultativ, pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe cu finanțare europeană, constituite sub umbrela Comitetului Consultativ Tematic PNS.

În cadrul acestui comitet consultativ vor fi organizate mai multe grupuri de lucru pe următoarele domenii de interes aferente obiectivelor specifice:

 Agricultură;

 Industrie alimentară;

 Siguranță și securitate alimentară;

 Mediu și climă;

 Tineri fermieri;

 Ocupare şi incluziune socială, inclusiv LEADER;

 Cercetare, inovare, transfer de cunoștințe.

Scrisorile de intenție au fost analizate la nivelul ministerului pe baza următoarelor criterii:

– reprezentativitatea organizației (număr de membri, aria de acoperire sectorială),

– relevanța sectorului pe care îl reprezintă organizația din perspectiva politicii agricole

– activitatea desfășurată până în prezent (de ex. Comitet de Monitorizare SAPARD, PNDR 2007-2013 sau PNDR 2014-2020, consultări europene/regionale/naționale organizate de MADR sau alte instituții, etc.), conform metodologiei anexate.Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.