Educație și formare competitivă pe piața muncii -EduForm

Educație și formare competitivă pe piața muncii (EduForm) este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman implementat de către USAMV Cluj-Napoca și care urmărește creșterea și diversificarea atractivității ofertei educaționale și a relevanței acesteia pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea și diversificarea atractivității ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, precum și a relevanței acesteia pe piața muncii.

Fiecare curs derulat în cadrul proiectului este structurat pe două componente – teoretică (titular de curs) și practică (tutore de practică). Cursurile au fost derulate de cadre didactice de la USAMV iar pentru componenta practică s-a solicitat sprijinul celor mai importanți actori economici în respectivul domeniu de pe piață.

AgroTransilvania Cluster a fost propus ca partener de practică în domeniul Antreprenoriatului, iar colega noastră Diana Chifor, Manager Internaționalizare a fost propusă ca Tutore de practică pentru persoanele înscrise în proiect, cu scopul de a asigura instruirea, supervizarea, monitorizarea și evaluarea cursanțior la partenerii de practică. În cadrul componentei practice au fost invitați atât antreprenori dintre membri clusterului  (Maria Codrea – Ferma Codrea și Cristian Florean-Centric IT) care le-au transmis cursanților, experiențele lor antreprenoriale, cât și Managerul AgroTransilvania Cluster, domnul profesor Felix Arion care a transmis informații despre antreprenoriat direct din cluster. De asemenea, celor înscriși în cadrul acestui proiect le-au fost prezentate potențiale surse de finanțare, furnizate prin intermediul firmei de consultanță Hygia Consult, existând o implicare reală de a transmite informații direct din companiile din cluster.

Derularea componentei teoretice a cursurilor transversale s-a focalizat pe utilizarea de tehnici interactive. Astfel, în cadrul celor 6 cursuri (Educație antreprenorială, Educație urbană, Ecologie rurală, SEO – Competențe digitale, Tehnici de comunicare și negociere în afaceri, Etnografie și folclor) au fost utilizate metode didactice actuale, interactive, adaptate educației adulților, predominant de tip formativ: problem solving, descoperirea, studiul de caz, activitatea individuală și în grup. Componenta aplicativă a fost structurată pe următoarele paliere: organizarea unor întâlniri de lucru între Solicitant și colaboratori, organizarea vizitelor de studiu/stagiilor de practică, organizarea de workshop-uri cu aplicație practică (sesiuni de întrebări și răspunsuri, exerciții, rezolvare de probleme, simulări, task achievement, stabilirea temei și a sarcinii de lucru, realizarea produsului, expunerea produsului, utilizarea instrumentului firmă de exercițiu/întreprindere simulată ca metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, livrarea de know-how și exemple de bună practică dinspre colaboratori către cursanți.

Prin oferta educațională optimizată, proiectul vizează patru sectoare economice cu potențial competitiv – bioeconomie; procesarea alimentelor și a băuturilor; tehnologia informațiilor și comunicațiilor; energie și management de mediu. În același sens, demersul propus prin proiect urmăreste corelarea ofertei educaționale cu domenii de specializare inteligentă: bioeconomie; tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice; sănătate.

Scopul proiectului este de a genera un efect pozitiv pe termen lung datorită îmbunătățirilor pe care le va aduce ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, prin creșterea gradului de aplicabilitate, datorită stabilirii de contacte, pe baza unor protocoale de colaborare, între viitorii angajați și agenții socio-economici ca potențiali angajatori, precum și datorită creșterii gradului de angajabilitate în rândul absolvenților de învățământ terțiar, ca urmare a dobândirii competențelor cerute de piața muncii.

Proiectul vizează patru sectoare economice cu potențial competitiv:

  • bioeconomie;
  • procesarea alimentelor și a băuturilor;
  • tehnologia informațiilor și comunicațiilor;
  • energie și management de mediu.


Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.