AgroTransilvania Cluster, misiune economică în Coreea de Sud

AgroTransilvania Cluster, misiune economică în Coreea de Sud

În urma semnării MOU-ului (Memorandum of Understanding) între Municipiul Cluj-Napoca şi Small & Medium Business Corporation (SBC, Agenţia Naţională pentru susţinerea IMM-urilor), fapt apreciat şi de către Excelenţa sa Dl. Ambasador Kim Eun-Joong de la Ambasada Republicii Coreea în România, Dl. Lim Chae–Un, Președintele SBC, s-a organizat o misiune economică în Coreea de Sud pentru întărirea relaţiilor de cooperare şi dezvoltarea de proiecte comune prin construirea de parteneriate între firmele româneşti şi cele coreene şi pentru a dezvolta relaţii de afaceri în diferite domenii, la care au participant şi reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca, a Consiliului Judeţean Cluj, și ai AgroTransilvania Cluster.

14560146_10154471738841877_7405306316535087076_o

AgroTransilvania Cluster, împreună cu doi dintre membri săi, Food Transilvania Market şi CosmFan Carmangerie SRL au participat în perioada 8-13 Noiembrie 2016, la un schimb de informaţii despre tendinţele economice şi dezvoltarea de proiecte comune, atât în domeniul public, cât şi în cel privat.

În timpul misiunii au fost prezentate proiectele şi modul de funcţionare şi organizare al clusterului în vederea oferirii de suport informaţional, cu ajutorul căruia companiile coreene să-şi poată dezvolta o strategie de relaţionare cu EEN, divizia UE responsabilă cu dezvoltarea sectorului ICC (Inovare, Creativitate şi Competiţie). Astfel, se vor organiza întâlniri cu reprezentanţii companiilor membre şi sesiuni de Business match-making, cu scopul de a sprijini crearea de parteneriate între companii şi asistarea în încheierea de contracte de colaborare.

Ca urmare a misiunii economice, AgroTransilvania Cluster a stabilit relaţii comerciale prin care se deschide piaţa coreeană pentru brânzeturile clujene, şi s-au deschis noi direcţii de colaborare punctuală în domenii de interes comun.

AgroTransilvania Cluster, misiune economică în Coreea de Sud

AgroTransilvania Cluster se implică în proiectul SME Organics – Creşterea competitivităţii IMM-urilor din industriile ce utilizează materii prime şi produse ecologice

untitled-2

AgroTransilvania Cluster a fost ales unul dintre membrii Comitetului Regional în cadrul proiectului SME Organics – Creşterea competitivităţii IMM-urilor din industriile ce utilizează materii prime şi produse ecologice, care abordează schimbul de experienţă şi bune practici în agricultură ecologică pe lanţul de valoare, implementat într-un consorţiu internaţional de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Proiectul reuneşte 12 organizaţii din Spania, Italia, Elveţia, Belgia, Franţa, România, Polonia şi Finlanda şi beneficiază de expertiza celui mai importat institut în domeniul agriculturii ecologice, IFOAM-EU.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea unei analize diagnostic regionale pentru sectorului ecologic, cu accent pe agricultura ecologică, procesarea şi comercializarea pe lanţul de valoare, evaluarea politicilor, programelor şi măsurilor de sprijin existente pentru acest domeniu, cadrul de reglementare, nevoile IMM-urilor, etc., pe patru componente tematice: i) producerea şi procesarea ii) marketing şi comercializare iii) de formare şi consiliere, iv) eficienţa lanţului valoric şi guvernanţă.
  • Schimburi de experienţă şi de know-how inter-regionale între partenerii de proiect şi reprezentanţi ai comitetelor regionale constituite pentru implementarea proiectului;
  • Identificarea măsurilor de sprijin relevante care urmează să fie integrate în politicile regionale, activităţile necesare pentru această integrare, calendarul şi actorii responsabili;
  • Identificarea sinergiilor şi complementarităţii dintre diferitele instrumente de politică şi de finanţare, în scopul de a optimiza utilizarea acestora la nivel regional;
  • Elaborarea unui Plan Regional de Acţiune pentru sectorul ecologic, cu mixuri de finanţare şi de politici adaptate;
  • Monitorizarea implementării planului de acţiune şi sprijin acordat actorilor locali pentru realizarea activităţilor transpuse în proiecte sau alte tipuri de iniţiative.

În acest context, dorim să creăm un grup de lucru în cluster format dintre aceia care sunt direct interesaţi de subiect. În consecinţă, îi invităm să ni se alăture să facă parte din acest grupul de lucru.