Accelerator de soluții inovative pentru economia circulară

Accelerator de soluții inovative pentru economia circulară

În contextul proiectului C-Voucher – Designing Circular Prosperity, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a organizat miercuri, 24 iulie, la Cluj-Napoca, Atelierul de identificare a nevoilor și provocărilor cu care se confruntă firmele din domeniile eligibile proiectului, pentru a pregati următorul Apel de finanțare pentru vouchere de inovare în Economia Circulară, din toamna acestui an.

Proiectul C-Voucher își propune să combine componenta de design și componenta tehnologică pentru a oferi suport IMM-urilor în demersul lor în vederea alinierii activităților acestora la economia circulară. Obiectivul proiectului este de a transforma modelul de afaceri și fluxul tehnologic al unui IMM (de la model liniar la model circular) în scopul îmbunătățirii competitivității și a optimizării resurselor – materiilor prime, prelungirea ciclului de viață a produsului, reciclare și reutilizare.

În cadrul proiectului sunt planificate, printre altele și activități de reciclare și reutilizare a materiilor prime și produselor, colectarea și sortarea confecțiilor, reciclarea fibrelor, îmbunătățirea calității apelor, depozitarea și casarea medicamentelor, reducerea risipei alimentare, depozitarea materiilor perisabile.

La eveniment au participat reprezentanți ai companiilor din domeniile eligibile din cadrul proiectului – Manufacturing, Textile, Blue Growth, Health, Agro-Food, reprezentanți ai clusterelor și membri acestora din regiunea Nord-Vest , respectiv reprezentanți ai mediului academic. AgroTransilvania Cluster a fost reprezentat de Andra Poruțiu – Specilaist Relații Publice și de membri: Luna Solai, Tehnofavorit, Centrul AgroTransilvania Cluj.

Organizată sub forma unui Regional Camp, întâlnirea s-a desfașurat conform următoarei agende indicative:

1.  Prezentarea proiectului C-Voucher și o oportunităților de finanțare pentru IMM-uri:

– Apelul pentru Adoptarea de Soluții Circulare – se va deschide la 1 august până la 30 octombrie – Program de accelerare de 1 lună + vouchere de 15.000 Euro pentru pregătirera unei soluții circulare (resursa umană, transport, expertiza tehnică pentru elaborarea unui plan de investitii/studiu de fezabilitate).

– Apelul pentru Dezvoltarea de Soluții Circulare (varianta precedent – 2018) – preconizat a se lansa la 1 octombrie până în 30 noiembrie – Program de accelerare de 9 luni + vouchere de 60.000 Euro (2000 Euro pentru deplasare la preselecție și 58.000 Euro pentru furnizori de soluții inovative – digitale, de tehnologie, de cercetare.

2. Inventarul și completarea provocărilor cu care se confruntă firmele din perspectiva cerințelor necesare alinierii la economia circulară, pentru a elabora ghidul Apelului pentru Dezvoltarea de Soluții Circulare în concordanță cu nevoile firmelor.

Meet and Match – Incubarea de produs și transferul de tehnologie

Meet and Match – Incubarea de produs și transferul de tehnologie

AgroTransilvania Cluster în colaborare cu ADR Nord-Vest au organizat un eveniment de matchmaking pentru facilitarea transferului tehnologic si incubare de produs destinate societilor și cercetătorilor  cu doemniul de activitate în sectoarele agrofood, pharma și sănătate, dedicat cercetării, de această dată cu scopul de a pune faţă în faţă “cercetarea şi meniul economic”, scopul evenimentului este de a crea un mediu prielnic pentru colaborarea între mediul economic şi domeniul inovarii.

Eveniment de matchmaking între cercetătorii USAMV Cluj-Napoca, respectiv ICB Cluj și companii s-a derulat in data de 16 iulie la Complex Platinia, (Calea Mănăștur nr. 2-6) și s-a axat pe domeniul central, Pilonul 1 aferent strategiei de specializare inteligentă, Sprijinirea inovării în domenii cu tradiţie în regiune în vederea soluţionării unor provocări societale legate de calitatea vieții, respectiv următoarele domenii: I.1 Domeniul AGROALIMENTAR, I.2 Domeniul COSMETICE ŞI SUPLIMENTE ALIMENTARE și I.3 Domeniul SĂNĂTATE.

 În cadrul evenimentului au luat cuvântul Dl. Prof. Dr. Marcel Ioan Boloș – Director General ADR Nord-Vest, Dl. Prof. Dr. Felix Arion – Director General AgroTransilvania Cluster, Dl. Cristian Otgon – Șef Departament Investiții Regionale și Instrumente Financiare Inovatoare – ADR Nord-Vest, subiectele dezbătute referindu-se la motivația de a propune incubarea de produs și finanțarea IMM-urilor prin specializare inteligentă.

La eveniment au participat cercetători specializati pe domeniile  Bioeconomie si Biotehnologii alimentare:

Katalin Szabo – USAMV Cluj

Laura Mitrea – USAMV Cluj

Vasile Coman – USAMV Cluj

Lavinia Călinoiu – USAMV Cluj

Adrian Martău – USAMV Cluj

Bernadette Teleky – USAMV Cluj

Gabriel Barta – USAMV Cluj

Simon Elemer – USAMV Cluj

Mihai Miclaus – agrofood- ICB Cluj-Napoca

Cristian Coman – sanatate – ICB Cluj-Napoca

Ioana Roman – sanatate si pharma- ICB Cluj-Napoca

În cadrul evenimentului a fost prezentat Centrul de transfer tehnologic Biotech, au fost susținute prezentari ale cercetătirilor care au identificat domenii de apel la care se încadrează expertiza lor comună, sesiuni de întrebări și întâlniri bilaterale – matchmaking între companii și cercetători.