România Inteligentă – dialog, sugestii și susținerea mediului de afaceri autohton

România Inteligentă – dialog, sugestii și susținerea mediului de afaceri autohton

Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord, prin Cluster Mobilier Transilvan, Transilvania IT si AgroTransilvania Cluster, reprezentând peste 200 de companii din Regiunea de Nord-Vest a României, caută soluții de colaborare public-privată în scopul generării de prosperitate pentru și prin mediul de afaceri autohton, cu răsfrângere implicită asupra comunităților locale. Răspunsul acestor structuri la solicitările partenerilor din mediul privat a fost dat prin proiectul „8 x S3 = ROMÂNIA INTELIGENTĂ”, prescurtat „România Inteligentă”, inițiativă aflată la finalul consultărilor de etapă, la centralizarea și împărtășirea propunerilor, precum și la startul prioritizării nevoilor locale și regionale.

Proiectul „România Inteligentă” are ca scop transformarea nevoilor mediului economic în propuneri de politici publice spre a fi preluate de toți cei care pot contribui la transformarea acestora în acțiuni cu impact local, regional, național sau chiar european.

In acest context, începând din octombrie 2018, experții din proiect au desfășurat consultări publice și au realizat o analiză a datelor economice ale companiilor din ultimii 10 ani, pentru a obține o imagine cât mai clară a mediului economic și a provocărilor pe care le întâmpină. Astfel s-au evidențiat aspecte comune de interes pentru care antreprenorii își doresc susținere și au fost identificate și modele concrete, ce ar putea fi multiplicate la nivelul altor comunități din regiune, prin extinderea susținerii publice.

Astfel, în perioada 20 februarie – 1 martie sunt organizate la Oradea, Baia- Mare, respectiv Cluj-Napoca o serie de întâlniri la care sunt invitați să participe agenți economici, reprezentanți ai instituțiilor publice și academice, pentru informare reciprocă, cu scopul de a susține antreprenor

Te așteptăm vineri, 1 martie, de la ora 10:00, să discutăm la Cluj-Napoca (Casino – Centru de Cultură Urbană, Parcul Central) despre temele de interes, să-ți prezentăm propuneri concrete și exemple de bune practici, iar împreună să stabilim prioritățile pentru „România Inteligentă”!

Înregistrare participanți la evenimentul din Cluj-Napoca: https://goo.gl/forms/L4LZKfg0hRa6WTUH3

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Quality audit: Cluster Management Excellence Label GOLD

Quality audit: Cluster Management Excellence Label GOLD

În perioada 21-22 februarie 2019, AgroTransilvania Cluster a primit vizita delegației din partea ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis, în vederea derulării auditului de calitate pentru obținerea etichetei GOLD pentru excelență în managementul de cluster.

„Cluster Management Excellence Label GOLD” din cadrul Inițiativei Europene de Excelență în Clustere atestă organizațiile de tip cluster care demonstrează un management extrem de sofisticat al clusterelului și care se angajează să își îmbunătățească în continuare structurile și procedurile organizaționale în beneficiul unei performanțe și mai ridicate.

Pentru a se califica pentru obținerea certificării „Cluster Management Excellence Label GOLD”, organizațiile de tip cluster trebuie să îndeplinească anumite „niveluri de excelență” în ceea ce privește structura clusterului, managementul, finanțarea, strategia, serviciile și recunoașterea.

În cursul unei evaluări aprofundate de două zile efectuate de doi experți neutri în analiza clusterului (Helmut Kergel – VDI/VDE Innovation + Technik GmbH și Flaviu Iorgulescu – InPULSE Partners SRL), sunt evaluați 31 de indicatori. Schema de evaluare a fost elaborată de către Inițiativa Europeană de Excelență în Clustere (ECEI), inițiată de Comisia Europeană, care a adunat 13 organizații din nouă țări europene, cu experiență în domeniul gestionării clusterelor și al politicii în domeniul clusterelor.

Obiectivul schemei nu este numai acela de a identifica organizațiile cu cel mai bun managemenet  de cluster din Europa, ci și de a sprijini organizațiile de management  al clusterurilor cu sfaturi în vederea modului de îmbunătățire ulterioară.

Secretariatul european pentru analiza clusterului (ESCA)

În cadrul eforturilor UE de a crea mai multe clustere de nivel mondial în întreaga Uniune Europeană prin consolidarea excelenței clusterului, Comisia Europeană a lansat, în 2009, în cadrul Programului pentru Competitivitate și Inovare, Inițiativa Europeană de Excelență în Clustere (ECEI). Pentru a continua activitatea de succes a acestei inițiative paneuropene, care a implicat 13 parteneri din nouă țări europene, ESCA – Secretariatul European pentru Analiză Cluster a fost creat de unul dintre partenerii VDI / VDE Innovation + Technik GmbH pentru a oferi consultanță practică managementului clusterelor. Astăzi, ESCA este o rețea de experți în clustere din mai mult de 30 de țări.

Clusterele sunt structuri complexe și dinamice care sunt supuse unor schimbări continue. Clusterele puternice pot promova creșterea economică prin mobilizarea inovației și a potențialului de afaceri al unei regiuni. Noi oportunități de angajare, noi produse și servicii, noi companii, noi activități de cercetare și dezvoltare și noi brevete pot fi rezultatul activităților din cadrul unui cluster. Un management al clusterelor profesionale poate contribui la o astfel de dezvoltare prin proiecte și servicii care intră în potențialul clusterului. Inițiativa Europeană de Excelență în domeniul clusterelor, inițiată de European Commission DG Enterprise and Industry, a elaborat metodologii și instrumente pentru a sprijini organizațiile de tip cluster pentru a-și îmbunătăți capacitățile de management a clusterelor și a rețelelor. Fiind membri ai Inițiativei Europene de Excelență a Clusterelor, 13 parteneri de proiect din nouă țări europene – cu experiență în domeniul gestionării și sprijinirii clusterelor – au creat un set uniform de indicatori de management al clusterelor și au dezvoltat un sistem de etichetare a calității pentru managementul clusterelor profesionale pentru a obține această metodologie și dovada calității acceptate în întreaga Europă.

În acest context, ESCA oferă servicii în două domenii:

1. ESCA promovează excelența managementului clusterului prin benchmarking și etichetarea calității clusterelor și organizațiilor de gestionare a clusterelor. ESCA a fost mandatată de către Inițiativa Europeană de Excelență în Clustere (ECEI) pentru a organiza procesul de evaluare.

2. ESCA susține factorii de decizie în domeniul clusterelor cu soluții, respectiv consultanță privind dezvoltarea programelor de cluster.

Oportunităţi pentru sectorul agroindustrial şi fermieri

Oportunităţi pentru sectorul agroindustrial şi fermieri

În data de 25 februarie 2018, la central Agro Transilvania din Dezmir, comuna Apahida s-a derulat evenimentul „Oportunităţi pentru sectorul agroindustrial şi fermieri”, dedicate companiilor care activează în domeniul agroindustrial şi fermierilor.

Invitaţii acestui eveniment împreună cu moderatorul, domnul Prof. Dr. Ing. Ivan Ilarie – Consilier Dezvoltare Regională în cadrul AgroTransilvania Cluster vor dezbate subiecte precum:

1. Noutăţi privind investiţiile accesibile prin PNDR, invitată doamna Ing. Mariana Cotoi, Director OJFIR Cluj;

2. Noutăţi legislative pentru fermieri, invitaţi domnul Ioan Oleleu, Director DSVSA Cluj, domnul Uifălean Paul-Rareş, Director al DADR Cluj şi domnul Bota Florin, Director Executiv Adjunct al APIA Cluj;

3. Avantajele lanţului scurt de aprovizionare, invitat domnul Prof. Dr. Felix Arion, Director General AgroTransilvania Cluster;

4. Exemple de bune practici în domeniul agroindustrial oferite de AgroTransilvania Cluster;

5. Discuţii referitoare la implementarea proiectului cu titlul: „Dezvoltarea piețelor locale, bazate exclusiv pe lanțuri scurte de aprovionare, în scopul susținerii comercializării fructelor din Regiunea Crișana”- invitați reprezentați ai Asociaţiei Crișana, domnul Prof. Dr. Dorin Popa si doamna Anca Brata. Proiectul a avut ca scop creșterea competitivității producătorilor locali și a valorii adăugate a produselor, accesarea sprijinului nerambursabil pentru susținerea cooperării între producătorii locali din regiunea Crișana, pe de o parte, și alți parteneri strategici din județele Bihor și Cluj, în scopul creării de piețe locale, exclusiv prin lanțuri scurte de aprovizionare, în scopul comercializării fructelor. Parteneriatul este format dintr-un număr de 9 entități, respectiv din producători pomicoli, două universități, două structuri asociative (una cu abordare locală și cealaltă regională), precum și două societăți comerciale pentru valorificarea fructelor. Parteneriatul are la bază un plan de marketing pentru comercializarea fructelor pe piețe locale.